Sökning: "Dana Johansson"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Dana Johansson.

 1. 1. Att leva med ADHD och dyslexi En fallstudie av ett barns inlärningssvårigheter i skolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Maria Teresa Håkansson; Dana Johansson; [2010]
  Nyckelord :Barn; upplevelser; ADHD; dyslexi; skola; familjförhållande och barnbok;

  Sammanfattning : ADHD och dyslexi är ett frekvent och existerande funktionshinder hos barn och vuxna. Eftersom ADHD och dyslexi är i visa fall ett dolt funktionshinder, får barnen inte alltid rätt bemötande från omgivningen. LÄS MER

 2. 2. Vad styr lärarnas val av skönlitteratur på gymnasieskolan? : Hur skulle lärarna påverkas och skulle deras yrkesutövning förändras av en litterär kanon?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation; Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Dana Johansson; Åsa Lindholm; [2008]
  Nyckelord :Sökord: Kanon; styrdokument; gymnasieskola; litteraturundervisning.;

  Sammanfattning : Detta är en undersökning angående de faktorer som styr lärarnas val av skönlitteratur på gymnasiet samt hur ett införande av en litterär kanon skulle påverka deras yrkesutövning. Syftet med uppsatsen är att se hur gymnasielärare kopplar sina val av skönlitteratur till styrdokumenten samt hur de resonerar kring ett införande av en litterär kanon. LÄS MER