Sökning: "Dance fly"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Dance fly.

 1. 1. Differences in velocity between the sexes and stages of courtship in a dance fly

  Master-uppsats, Göteborgs universitet / Institutionen för biologi och miljövetenskap

  Författare :Filip Myllyaho; [2022-02-17]
  Nyckelord :Dansfluga; Hilara maura; höghastighetskamera; partner-val; Dance fly; Hilara maura; high-speed camera; mate choice;

  Sammanfattning : Dance flies (Diptera: Empididae: Empidinae) are famous for their elaborate mating behaviour, which can be broken down to three distinct stages in adults: hunting, swarming, and mating. In many species, males hunt for prey that they present as nuptial gifts to recipient females in swarms, after which the pair will copulate in the air or after landing on nearby vegetation. LÄS MER

 2. 2. Lilla Världen

  Kandidat-uppsats, KTH/Arkitektur

  Författare :Andrea Berois; [2016]
  Nyckelord :Preschool Architecture Sweden; Förskola Dagis Vasalund Solna Stockholm Arkitektur Höjerska;

  Sammanfattning : I en storstad som växer och mullrar fram finns minnet kvar av en annan stad. En kåkstad med fattigbarn och svält men också med gemenskap och variation. En ny stad byggs som ska rensa upp men en bit av den gamla sparas, högst upp på höjden. Innuti den lilla staden som ligger i den stora staden finns en liten värld. LÄS MER

 3. 3. Do Trichoptera in running water fly upstream?

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/BiologiLinköpings universitet/Tekniska fakulteten

  Författare :Malin Larsson; [2015]
  Nyckelord :Trichoptera; drift; colonisation cycle; upstream flight;

  Sammanfattning : Drift moves aquatic insects downstream, risking depopulation of upstream reaches. However, the necessity and exist­ence of an upstream flight to compensate for drift has not been undisputed. I analysed a sample of approximately 70 000 Trichoptera from a stream in northern Sweden collected during one season in 1974. LÄS MER

 4. 4. Do Trichoptera in running water fly upstream?

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för fysik, kemi och biologi

  Författare :Malin Larsson; [2015]
  Nyckelord :Trichoptera; drift; colonisation cycle; upstream flight;

  Sammanfattning : Drift moves aquatic insects downstream, risking depopulation of upstream reaches. However, the necessity and exist-ence of an upstream flight to compensate for drift has not been undisputed. I analysed a sample of approximately 70000 Trichoptera from a stream in northern Sweden collected during one season in 1974. LÄS MER