Sökning: "Dance"

Visar resultat 1 - 5 av 333 uppsatser innehållade ordet Dance.

 1. 1. Cyclical Women : Menstrual Cycle Effects on Mood and Neuro-Cognitive Performance

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för biovetenskap

  Författare :Juliana Borgström; [2019]
  Nyckelord :menstrual cycle; estrogen; progesterone; cognition; mood; neuroscience;

  Sammanfattning : During roughly forty years of a woman’s life-span, the fertile female human body prepares itself monthly for the possibility of pregnancy. Science has shown that the fluctuation of the sex steroids progesterone and estrogen have a crucial role in the female body's physiology, determining the menstrual cycle and its general phases. LÄS MER

 2. 2. Folkdans och somatik : en kvalitativ studie om folkdanskroppen och somatik i folkdansundervisning

  Kandidat-uppsats, Stockholms konstnärliga högskola/Institutionen för danspedagogik

  Författare :Henrike Wesp; [2019]
  Nyckelord :somatics; folk dance; dance education; somatic perspective; traditional dance; dance; awareness; pedagogics; Swedish folk dance; traditional dance; somatik; somatiska principer; dans; folkdans; traditionell dans; dansundervisning; pedagogik; medvetenhet; kroppen; svensk folkdans; tradition;

  Sammanfattning : This study aims to investigate how dance teachers who are educated in Swedish folk dance are reflecting and thinking over the body and the use of bodily self-awareness in their teaching. Furthermore it wants to examine whether the use of somatic principles can act as a tool to support the ideas which dance teachers express. LÄS MER

 3. 3. Musik- och kulturskolornas ideologi ur ett bildningsperspektiv

  Master-uppsats, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för musik, pedagogik och samhälle

  Författare :Håkan Sandh; [2019]
  Nyckelord :Music; music school; drama; visual art; dance; School of Arts; history; ideology; bildung; Musik; musikhistoria; musikskola; kulturskola; historia; ideologi; bildning;

  Sammanfattning : In the years around 1950 the first Music Schools – organized by the municipalities – started in Sweden. They were a result of local initiatives. They were not a part of the national school system. Instead their focus was on creating opportunities for children to learn to play an instrument in their spare time. LÄS MER

 4. 4. Är det här Amerika? : En kvalitativ studie om musikvideon “This is America” och dess plats i den samhälleliga kontexten.

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation (from 2013); Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation (from 2013)

  Författare :Philip Alfredsson; Wictor Palmgren; [2019]
  Nyckelord :Polysemy; transmedial storytelling; Childish Gambino; hip hop; music videos; polysemi; transmedialt berättande; Childish Gambino; hip hop; musikvideo;

  Sammanfattning : Att musik väcker känslor är nog något som vi alla kan komma överens om. Musiken kan få oss att skratta, gråta, dansa, ja, alla känslouttryck kan skapas genom den. Och kanske är den ultimata låten den som får oss att känna allting på en och samma gång, och får oss att vilja lyssna på den om och om igen. LÄS MER

 5. 5. Dansens relevans i folkmusikutbildningar

  Kandidat-uppsats, Stockholms konstnärliga högskola/Institutionen för danspedagogik

  Författare :Agnes Rodhe; [2019]
  Nyckelord :dance pedagogy; folk dance; folk music; folk music education; dance; music; danspedagogik; folkdans; folkmusik; folkmusikutbildningar; dans; musik;

  Sammanfattning : The Relevance of Dance in Folk Music Education The aim of this study was to investigate why and how dance and dance teaching can be relevant in educational programmes in folk music in Sweden. Many of these programmes include dance within them and that fact, in combination with my observation that there is an underlying cultural assumption that dance and music belong together, inspired this research. LÄS MER