Sökning: "Danial Etemady Qeshmy"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Danial Etemady Qeshmy.

 1. 1. Human error management 4.0 : Augmented Reality Systems as a tool in the quality journey

  Master-uppsats, KTH/Industriell Management

  Författare :DANIAL ETEMADY QESHMY; JACOB MAKDISI; [2018]
  Nyckelord :human error management; artificial intelligence; human performance; vehicle assembly; augmented reality; smart factory; industry 4.0; human machine interaction; mental workload.; human error management; artificiell intelligens; human performance; fordons montering; augmented reality; smart factory; industry 4.0; människa-maskin interaktion; mental belastning;

  Sammanfattning : The manufacturing industry is shifting, entering a new era with smart and connected devices. The fourth industrial revolution (Industry 4.0) is promising increased growth and productivity by the Smart Factory and within the enabling technologies is Augmented Reality (AR). LÄS MER

 2. 2. Product Data Management som ett kvalitetsverktyg : Kan ett PDM-system användas som ett kvalitetsverktyg i den tillverkande industrin?

  Kandidat-uppsats, KTH/Industriell produktion

  Författare :Danial Etemady Qeshmy; Levent Karaman; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : PDM är ett system, byggd på hård-och mjukvara, som förenklar informationshantering under konstruktionsfasen av produkter. Denna typ av system möjliggör spridning av kvalitativ information på ett säkert och strukturerat vis. LÄS MER