Sökning: "Daniel Åström"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade orden Daniel Åström.

 1. 1. Patienter med stroke: självskattad fysisk aktivitet och stressbeteende : En enkätstudie om sambandet mellan fysisk aktivitet och stressbeteende samt en jämförelse mellan kvinnor och män som insjuknat i stroke

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Åsenlöf: Fysioterapi; Uppsala universitet/Åsenlöf: Fysioterapi

  Författare :Sofia Walberg; Daniel Åström; [2021]
  Nyckelord :Stroke; Stress; Physical activity; Gender;

  Sammanfattning : Bakgrund: Stroke är en av de vanligaste orsakerna till dödsfall globalt. Man har sett att fysisk inaktivitet och stressrelaterad ohälsa var för sig är riskfaktorer för att drabbas av stroke, däremot saknas studier kring ifall där finns ett samband mellan dessa variabler. LÄS MER

 2. 2. - What cluster effects have the largest impact on automotive software companies in the Gothenburg area?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Emma Åström; Daniel Thorslund; [2020-02-13]
  Nyckelord :Cluster effects; Agglomeration; Competitive advantage; Self-driving cars; International Business;

  Sammanfattning : It has long been argued that clusters have a positive effect on companies’ growth and successrate. Why companies benefit from being present in a agglomeration of related firms and business have been broadly discussed among scientist in the field of International Business, and their view differ somewhat. LÄS MER

 3. 3. Schemaläggning genom webbapplikationen Placeholder

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Zacharias Nordström; David Åström; Emelie Lindman; Anton Landor; Daniel Jonsson; Erik Tedhamre; Hampus Eriksson; [2018]
  Nyckelord :Schemaläggning; React; webbapplikation;

  Sammanfattning : Den här rapporten behandlar arbetet utfört av sju studenter på Linköpings universitet som går programmen civilingenjör i datateknik och mjukvaruteknik. Rapporten är en del av kursen TDDD96 Kandidatprojekt i programutveckling under vårterminen 2018. LÄS MER

 4. 4. Internationalising mobile telecommunication services - Solutions for earthmoving equipment

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Daniel Smith-Berndtsson; Jonas Åström; [2013-11-07]
  Nyckelord :Mobile Service; M2M; Telematics; Mobility; Telecom; Machine to machine; Internationalization;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Mobila tjänster för barnfamiljer - ett sätt för automobilindustrin att skapa långsiktiga relationer!?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Daniel Smith; Jonas Åström; [2013-11-07]
  Nyckelord :Mobila tjänter; M2M; Telematik; Mobilitet; Telekom; Maskin till maskin; Fordon;

  Sammanfattning : .... LÄS MER