Sökning: "Daniel Ahlm"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Daniel Ahlm.

 1. 1. Game, Set and Cohesion : A case study of sport for social cohesion in Timor Leste

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för medier och journalistik (MJ); Linnéuniversitetet/Institutionen för medier och journalistik (MJ)

  Författare :Daniel Ahlm; Johanna Lindgren; [2013]
  Nyckelord :Timor Leste; sports; sport psychology; social cohesion; moral and character development; participatory communication; peace and development; corruption; life skills.;

  Sammanfattning : This thesis addresses how sports can encourage social cohesion amongst youth in Dili, Timor Leste. It is a case study, conducted in Timor Leste and is based on interviews with staff working at organizations that offer sport for peace programs as well as with other interested parties. LÄS MER

 2. 2. Xeper-i-Set : En studie i Temple of Sets ideologisk relation gentemot fornegyptisk religion

  Magister-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för genus, kultur och historia

  Författare :Daniel Ahlm; [2009]
  Nyckelord :Set; Temple of Set; Satanism; Michael Aquino; svart magi; ockultism; esoterika; Anton LaVey;

  Sammanfattning : Hur uppfattar Temple of Set sin relation till den fornegyptiska religionen och vilka aspekter anser de att deras moderna ockultism har gemensamt med eller har utvecklats från denna?.... LÄS MER