Sökning: "Daniel Andersson ekonomi"

Visar resultat 1 - 5 av 12 uppsatser innehållade orden Daniel Andersson ekonomi.

 1. 1. Val av revisor i onoterade ägarledda företag : En studie om vilka faktorer som påverkar onoterade ägarledda företags val av revisor

  Magister-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Philip Andersson; Daniel Thuresson; [2019]
  Nyckelord :Val av revisor i ägarledda onoterade företag; val av revisor; revisorer i SMEs;

  Sammanfattning : I den här uppsatsen har vi undersökt hur onoterade ägarledda företag väljer revisor och vad som påverkar valet av revisor i dessa företag. Tidigare forskning har visat att det finns ett forskningsgap inom små bolag och deras val av revisor. Vi har intervjuat sex företag i flera olika branscher. LÄS MER

 2. 2. Analys av marknaden för bostadsannonsering via sociala medier

  Kandidat-uppsats, Chalmers tekniska högskola/Institutionen för teknikens ekonomi och organisation

  Författare :Kalle Andersson; Matilda Berg; Anton Bolmstedt Svanqvist; Matilda Florén; Daniel Frändberg; Adam Lindén; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Energiuppföljning av verkligt energibehov kontra beräknat för Hälleborgsäldreboende : Sveriges modernaste äldreboende

  M1-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Daniel Andersson; [2016]
  Nyckelord :Energy monitoring; Elderly care; Property verification; Energy requirements; Solar cells; Heat pump; Heat measurement; Ventilation; Free Cooling; Energiuppföljning; Äldreboende; Fastighetsverifiering; Fastighetsuppföljning; Energikrav; Solceller; Värmepump; Värmemätning; Ventilation; Frikyla;

  Sammanfattning : Examensarbetet utförs under sista årets energiingenjörsstudier vid Mälardalens högskola. Med hjälp av Ramböll Västerås utfördes en energiuppföljning av energiförbrukningen vid Hälleborgs äldreboende beläget på Bäckby i Västerås åt Västerås stad.Hälleborgs äldreboende stod klart och var fullt inflyttat våren 2015. LÄS MER

 4. 4. "Employer Branding i kommunal verksamhet"

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Felix Andersson; Isaksson Daniel; Krunic Jelena; [2015]
  Nyckelord :Employer Branding; Talent Management; Arbetsgivarvarumärke och Kommunikation;

  Sammanfattning : Vilka möjligheter och utmaningar är centrala för kommunal verksamhet i arbetet att skapa ett attraktivt Employer Brand?De största utmaningar som under studiens gång har upptäckts påverka kommunala verksamhetens arbetsgivarvarumärke i negativ riktning, är främst allmänhetens okunskap och de myter som finns om kommuner. För att effektivt kommunicera bör organisationen veta vem som är mottagaren, detta är en utmaning i en verksamhet som innefattar nästa alla demografiska aspekter. LÄS MER

 5. 5. Investigation of the Effects of Introducing Hydrodynamic Parameters into a Kinetic Biomass Gasification Model for a Bubbling Fluidized Bed

  Master-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Daniel Andersson; Martin Karlsson; [2014]
  Nyckelord :Gasification; Gasifier; Biomass; Bubbling fluidized beds; Reaction kinetics;

  Sammanfattning : Biomass is an alternative to fossil fuels that has a lower impact on the environment and is thus of great interest to replace fossil fuels for energy production. There are several technologies to convert the stored energy in biomass into useful energy and this thesis focuses on the process of gasification. LÄS MER