Sökning: "Daniel Andersson"

Visar resultat 1 - 5 av 201 uppsatser innehållade orden Daniel Andersson.

 1. 1. Förändringar och Utmaningar Inom Knowledge Management till Följd av Ökat Distansarbete: Nya och förändrade processer inom IT-orienterat kunskapsarbete under Covid-19

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för informatik

  Författare :Daniel Andersson; Filip Gyllström; [2021]
  Nyckelord :Knowledge Management; Remote Work; Social Networks; Knowledge Management Enablers; Tacit Knowledge; Business and Economics;

  Sammanfattning : Skapandet och delandet av kunskap inom en organisation är en nyckel till att vara konkurrenskraftig inom sin bransch och vara innovativ. En stor del av kunskapsutbyte sker dock i informella sammanhang som uppstår naturligt på grund av att man befinner sig på samma ställe. LÄS MER

 2. 2. Religionsundervisning, etik och populärkultur. : En kvalitativ studie om J.R.R. Tolkiens The Fellowship of the Ring och dess didaktiska potential i religionskunskapsundervisningen på gymnasienivå.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Daniel Andersson; [2021]
  Nyckelord :Didactic potential; Normative ethics; Ethical dilemmas; Denotology; Teleology; Religious studies; J.R.R. Tolkien; The Fellowship of the Ring;

  Sammanfattning : The purpose of the study was to evaluate the didactic potential, and applicability of fiction in religious education. The subject I wanted to examine was J.R.R. LÄS MER

 3. 3. Fastighetsförvaltningens förändring under en kris : Covid-19

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet

  Författare :Nathalie Andersson; Daniel Vålvik; [2021]
  Nyckelord :Real estate management; Covid-19; crisis management; Fastighetsförvaltning; Covid-19; krishantering;

  Sammanfattning : The change in property management during a crisis - Covid19. Crisis management and commercial property management are two phenomena that are well documented in each field, but there is a lack of research regarding what crisis management looks like in the real estate industry. LÄS MER

 4. 4. Physically-Based Animation of Fire for Android

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för data- och informationsteknik

  Författare :FREDRIK ALBERS; KARL ANDERSSON; ANTON FORSBERG; LOVISA GRAHN; DANIEL OLSSON; AXEL SVENSSON; [2020-10-29]
  Nyckelord :Fire simulation; Fire simulation Android; Fluid dynamics Android; Wavelet Turbulence; Simulation GPU; Fire simulation 3D;

  Sammanfattning : Animation of fire and fluids has been around for at least 20 years in the field of computer graphics. Theseanimations have over the years progressed into real-time simulations running on the GPU and further refined,thanks to modifications such as vorticity and wavelet turbulence, adding higher visual detail. LÄS MER

 5. 5. Perception och navigering av automatiserade körsystem med hjälp av kamera, LiDAR och maskininlärning

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för data- och informationsteknik

  Författare :Oskar Andersson; Daniel Karlberg; Daniel Kem; Mateo Raspudic; Felix Rosén; Alexander Sandberg; [2020-10-29]
  Nyckelord :Automatiserade körsystem; Autonoma fordon; Trafikperception; Självkörande; LiDAR; Maskininlärning; Artificiell intelligens; Bildbehandling; Datorseende;

  Sammanfattning : Automatiserade körsystem är och fortsätter att vara ett forskningsområde där utvecklingoch framsteg sker. Anledningar till att detta är ett intressant och viktigt forskningsområde är bland annat att säkerhets- och miljöaspekten förväntas ha en positiv inverkan på samhället om automatiserade körsystem kan realiseras. LÄS MER