Sökning: "Daniel Bäck"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden Daniel Bäck.

 1. 1. Förutsättningar för IKT i fritidshem : En kvalitativ studie angående fritidslärares uppfattningar om att använda IKT i fritidshemmet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för utbildningsvetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för utbildningsvetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för utbildningsvetenskap

  Författare :Daniel Bäck; Patric Wallström - Jonsson; Stefan Wistbacka; [2018]
  Nyckelord :After-School Centre; After-School teacher; ICT; Interview study; Pedagogy; Fritidshem; Fritidslärare; IKT; Intervjustudie; Pedagogik;

  Sammanfattning : I dagens samhälle stöter barn och vuxna på digitala verktyg dagligen, tekniken och verktyg utvecklas allt mer.Skol- och fritidsverksamheten har i ansvar att utbilda och utveckla elever i digitalt användande för lärandeoch kritiskt tänkande. LÄS MER

 2. 2. Kostnadsföring eller aktivering med komponentmetoden; Hur praxis och vägledning ser ut efter införandet av nya K3

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Rickard Bäck; Daniel Petersson; [2014]
  Nyckelord :Komponentmetoden; K3; kostnadsföring vs aktivering; praxis; fastighetsbolag; Business and Economics;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Det förstärkta laglottsskyddet : En utredning av gällande rätt avseende 7:4 ÄB

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/IHH, Rättsvetenskap; Högskolan i Jönköping/IHH, Rättsvetenskap

  Författare :Daniel Bäck; Robert Östman; [2014]
  Nyckelord :reinforced statutory share of inheritance; 7:4 ÄB; bequest; will; förstärkt laglottsskydd; 7:4 ÄB; gåva; testamente;

  Sammanfattning : Uppsatsen behandlar det förstärkta laglottsskyddet i 7:4 ÄB som är en viktig del av den svenska successionsrätten samtidigt som den är svår att tillämpa i praktiken. Det är därför av vikt att bringa klarhet i detta komplexa rättsområde. LÄS MER

 4. 4. Analysis of polarimetric signatures of Arctic lead ice using data from AIRSAR and RADARSAT

  H-uppsats, Chalmers tekniska högskola/Institutionen för radio- och rymdvetenskap

  Författare :Daniel Bäck; [2008]
  Nyckelord :AIRSAR; RADARSAT; polarimetry; Arctic; Beaufort Sea; sea-ice; thin ice; young ice; lead ice; multi-year ice; sea ice thickness; polarimetric signatures; backscatter; co-polarized phase; classification;

  Sammanfattning : In December 2004 the JPL airborne synthetic aperture radar (AIRSAR) flown on the NASA DC-8 acquiredfully polarimetric data in the Beaufort Sea at C, L and P-band. This work presents the backscattercoefficients (σHH, σVV, σHV), copolarized ratios (σHH/σVV) and copolarized phase differences (ϕHH-VV) at thethree frequencies from various sea ice types and in particular different young sea-ice types formed inrecently frozen leads. LÄS MER

 5. 5. A model for effective development of plant layouts and material handling systems : En modell för effektiv utformning av fabrikslayouter och materialhanteringssystem

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Växjö universitet/Institutionen för teknik och design; Växjö universitet/Institutionen för teknik och design

  Författare :Daniel Bäck; Peter Johansson; [2006]
  Nyckelord :Facilities planning; material handling; plant layout; production processes; systematic layout planning;

  Sammanfattning : In this thesis was a model developed, in order to improve deficiencies in existing literature regarding the layout problem and to give companies a comprehensible user-friendly procedure on how to design competitive production processes, plant layouts and material handling systems. The model consists of six phases that can be used sequentially in order to design, evaluate, implement and maintain effective plant layouts and material handling systems. LÄS MER