Sökning: "Daniel Börjesson"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden Daniel Börjesson.

 1. 1. Effektiva material- och informationsflöden i en nöjespark. - En fallstudie på Liseberg

  H-uppsats, Chalmers tekniska högskola/Institutionen för teknikens ekonomi och organisation

  Författare :Mathias Kjellsson; Daniel Börjesson; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Sorting Talents Out: Talent identification and its consequences

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Evelina Börjesson; Daniel Tyskbo; [2015-07-13]
  Nyckelord :Talent Management; Talent Identification; Classification; Actor-Network Theory; Translation;

  Sammanfattning : AbstractTalent Management (TM) has been argued more important than ever, especially in Multinational Corporations (MNCs). Previous research on the subject has however paid little attention to illustrate how TM processes unfold in practice, and has also neglected the political processes involved. LÄS MER

 3. 3. Välgörenhet 2.0 : En studie om välgörenhetsorganisationers externa kommunikationsarbete över sociala medier.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Peter Börjesson; Daniel Wårdh; [2015]
  Nyckelord :Sociala medier; välgörenhet; kommunikation; sociala nätverk;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att ta reda på hur välgörenhetsorganisationer idag använder sig av sociala medier i sitt externakommunikationsarbete. Resultatet visar på att välgörenhetsorganisationer inte användersociala medier till dess fulla potential. LÄS MER

 4. 4. Halal-tv, haram enligt mediedebatten? En studie av debatten om Halal-tv i svensk dagspress.

  C-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik och masskommunikation

  Författare :Anton Schindelar; Wahlström Daniel; [2009-09-29]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Titel: Halal-tv, haram enligt mediedebatten? - En studie av debatten om Halal-tv i svensk dagspressFörfattare: Anton Schindelar och Daniel WahlströmUppdragsgivare: SVTKurs: Examensarbete i Medie- och kommunikationsvetenskap vid institutionen för journalistik och masskommunikation, Göteborgs universitet.Termin: Vårterminen 2009Handledare: Britt BörjessonSidantal: 47 +bilagorSyfte: Att undersöka debatten om Halal-tv. LÄS MER

 5. 5. Lagen om anmälningsskyldighet - kan den vara effektiv utan anmälningar?

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Institutionen för ekonomi; Högskolan Kristianstad/Institutionen för ekonomi; Högskolan Kristianstad/Institutionen för ekonomi

  Författare :Niklas Abrahamsson; Henrik Börjesson; Daniel Johansson; [2005]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund Lagen om anmälningsskyldigheten infördes 1999 och dess konsekvenser har diskuterats flitigt. Införandet har gjort att revisorerna fått en svårare roll. De förväntas agera i samhällets intresse samtidigt som de löper risken av att själva drabbas av negativa effekter när de anmäler brott. LÄS MER