Sökning: "Daniel Backlund"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden Daniel Backlund.

 1. 1. Interaction amongst independent and corporate venture capital and their influence on exit events

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Daniel Backlund; Filip Örgård; [2019-07-02]
  Nyckelord :Venture capital; Independent Corporate Venture Capital; CVC; IVC; Inter-action; Biotechnology; Survival Analysis; Panel Data; IPO; M A; OLS; Exit; Investment Round; Investments;

  Sammanfattning : MSc in Finance.... LÄS MER

 2. 2. Peripheral tales  6 houses awaiting a visit : 6 houses awaiting a visit

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, KTH/Arkitektur

  Författare :Daniel Backlund; [2019]
  Nyckelord :house; guest; host;

  Sammanfattning : I have placed 6 houses alongside a country road in Värmland. By building new I have wanted to investigate the production of certain spatial moments; moments I have discerned from the presence of places, as the road passes them through this peripheral area. LÄS MER

 3. 3. ”Sitter det en spik i väggen, väljer jag inte skruvdragaren. Jag tar hammaren.” : En studie om hur lärare inom F-3 använder surfplattor och applikationer i matematikundervisningen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mittuniversitetet/Avdelningen för ämnesdidaktik och matematik

  Författare :Daniel Backlund; [2018]
  Nyckelord :Surfplattor; grundskola; F-3; matematik;

  Sammanfattning : Denna studie handlar om hur lärare i årskurs 1-3 använder surfplattor i matematikundervisningen. Syftet med studien är att ta reda på hur surfplattor används och hur lärarna arbetar med olika applikationer. För att få svar på det har kvalitativa intervjuer skett med tre lärare. LÄS MER

 4. 4. Finns det en prisbubbla på bostadsmarknaden i Stockholm och/eller Göteborg? : En empirisk studie på bostadsprisernas utveckling i Stockholm och Göteborg under perioden 1994-2014

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Nationalekonomi

  Författare :Daniel Backlund; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Denna uppsats handlar om huruvida det finns en prisbubbla på Stockholms- ochGöteborgs bostadsmarknad under perioden 1994-2014 och om det eventuellt kommeruppstå en prisbubbla i framtiden. Prisutvecklingen på bostadsmarknaden under perioden 1994-2014 analyseras med hjälp av en empirisk studie, där ett flertal fundamentala faktorer förklarar prisutvecklingen påbostadspriserna i Stockholm och Göteborg. LÄS MER

 5. 5. I väntan

  Kandidat-uppsats, KTH/Arkitektur

  Författare :Daniel Backlund; [2015]
  Nyckelord :krematorium; väntan;

  Sammanfattning : Detta examensarbete är en undersökning och projekterande av ett krematorium på en angiven tomt vid Norra Begravningsplatsen i Stockholm. Som gestaltningsgrepp har programmet och vissa valda begrepp legat i fokus.Ett krematorium som väntar. LÄS MER