Sökning: "Daniel Bergman"

Visar resultat 1 - 5 av 15 uppsatser innehållade orden Daniel Bergman.

 1. 1. Small Toeplitz Operators

  Master-uppsats, Lunds universitet/Matematik LTH

  Författare :Stefano Decio; [2018]
  Nyckelord :Operator theory; Mathematics and Statistics;

  Sammanfattning : Toeplitz operators acting on Hilbert spaces of analytic functions are among the most well studied examples of concrete operators. In our work we are interested in a cut-off property of such operators; namely, if the operator is small enough, does it have to be zero? Or more in general, must its symbol be of a particular form? There have been several such results, and in the Hardy space the answer is classical and well known. LÄS MER

 2. 2. Agil utveckling av modul för hantering av XML-baserade kartor

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Anton Rooth; Daniel Ericsson; Mattias Hammar; Natanael Log; Oskar Adolfsson; Sara Bergman; Tomas Öhberg; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Rapporten behandlar ett kandidatprojekt som genomfördes av sju studenter på datavetenskapliga civilingenjörsutbildningar på Tekniska högskolan vid Linköpings universitet 2016. Projektet syftade till att skapa en modul, C3 Path Engine, för att hantera kartor till simuleringsverktygen C3Fire och C3Rescue som främst används av räddningstjänsten. LÄS MER

 3. 3. Kadmiumreduktion för att möjliggöra återföring av näringsämnen från rötade alger till jordbruksmark

  Master-uppsats, KTH/Industriell ekologi

  Författare :Daniel Bergman Sjöstrand; [2015]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : På flera ställen i norden, bland annat i Trelleborg kommun i södra Sverige har man försökt skapa hållbara kretsloppsprojekt som syftar till att frigöra badstränder från uppspolade illaluktande alger genom att samla in dem för att producera biogas. Därefter vill man återcirkulera näringsämnen från hav till land genom att avsätta rötresten på jordbruksmark som biogödsel. LÄS MER

 4. 4. RELATIONEN MELLAN AUTONOMISTÖD OCH FYSISK AKTIVITET : En kvantitativ studie baserad på elever i årskurs 9

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Alexandra Wiberg; Daniel Bergman; [2015]
  Nyckelord :Autonomy support; Basic psychology needs; Motivation; Physical activity; Autonomistöd; Fysisk aktivitet; Grundläggande psykologiska behov; Motivation;

  Sammanfattning : The purpose of the study was to examine, in a population of ninth grade high-school students,whether autonomy support from parents and the fulfilment of basic psychological needspredicted participation in physical activity both in leisure time and in PE classes. Based onprevious research we hypothesised that autonomy support would have an indirect effect onparticipation in physical activity in leisure time and school sports through the psychologicalbasic needs. LÄS MER

 5. 5. Grb10 and developmental programming: evaluation of a maternal diet restriction model during gestation

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Författare :Daniel Bergman; [2015]
  Nyckelord :Grb10; epigenetics; imprinting; gene imprinting; developmental programming; DNA; methylation; material restriction diet; gestation; knock-out mice; obesity; diabetes; coronary heart disease; huypertension; epigenetik; prägling; genomisk prägling; perinatal programmering; metylering; maternell restriktionsdiet; dräktighet; knock-outmöss; övervikt; diabetes; hjärt - och kärlsjukdom; hypertoni;

  Sammanfattning : This study was conducted at the University of Bath, UK, from September to December 2014 as part of an ongoing research project aimed at elucidating how the Grb10 gene might act as a mediator of long-term health effects (such as predisposition to obesity, diabetes, coronary heart disease and hypertension) caused by environmental factors during development. This phenomenon is known as developmental programming. LÄS MER