Sökning: "Daniel Bertilsson"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden Daniel Bertilsson.

 1. 1. Den känslomässiga (barn-) offret-effekten : Jag tror på dig mer om du uppträder som förväntat

  Magister-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning

  Författare :Daniel Bertilsson; [2019]
  Nyckelord :Känslomässiga offret effekten; Trovärdighetsbedömningar; Avvikelse mot det förväntade; Känslor; Barn;

  Sammanfattning : Studiens syfte var att se om ett ledset framfört vittnesmål jämfört med ett argt, glatt, samt neutralt vittnesmål upplevs som mer trovärdigt. Denna studie är en replikering av Wessel et al. (2015) med några undantag, samt tillägg. Wessel et al. LÄS MER

 2. 2. E-handelsplattformar som är anpassade för skalbarhet och ökad försäljning : En jämförelse mellan e-handelsplattformar.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för informatik (IK); Linnéuniversitetet/Institutionen för informatik (IK)

  Författare :Robin Bertilsson; Daniel Date; [2017]
  Nyckelord :E-commerce; E-commerce platforms; increase sales; scalability; E-handel; E-handlare; E-handelsplattformar; Konverteringsökande åtgärder; Skalbarhet;

  Sammanfattning : I denna studie jämförs 14 kostnadsfria e-handelsplattformar utifrån funktionalitet som har identifierats för att öka försäljning och underlätta skalbarhet. För att betygsätta funktionernas påverkan för ökad försäljning respektive underlätta skalbarheten så har ehandlare inom nischen kläder och accessoarer låtits besvara en enkät. LÄS MER

 3. 3. Provning av expander- och betongskruv i håldäck

  M1-uppsats, Högskolan i Halmstad/Högskolan i Halmstad; Högskolan i Halmstad/Högskolan i Halmstad

  Författare :Viktor Bertilsson; Daniel Odén; [2015]
  Nyckelord :Byggteknik Expander Betongskruv Håldäck Provning;

  Sammanfattning : Title: Testing of mechanical expansion anchors and concrete screw anchors inhollow-core slabs For stabilization of prefabricated concrete elements during mounting obliquebraces are used. These oblique braces are occasionally attached into hollow-coreslabs. LÄS MER

 4. 4. Lågviktigt mätsystem för obemannad luftburen radiometri

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskapLinköpings universitet/Tekniska högskolan; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskapLinköpings universitet/Tekniska högskolan; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskapLinköpings universitet/Tekniska högskolan; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskapLinköpings universitet/Tekniska högskolan; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskapLinköpings universitet/Tekniska högskolan; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskapLinköpings universitet/Tekniska högskolan; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskapLinköpings universitet/Tekniska högskolan; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskapLinköpings universitet/Tekniska högskolan

  Författare :Andersson Daniel; Bertilsson Erik; Ernstsson August; Mehari Simon; Axelsson Alfred; Danielsson Viktor; Gustafsson Anders; Tjäder Hampus; [2014]
  Nyckelord :mjukvaruutveckling; agil utveckling; strålskydd; gammaspektrometri;

  Sammanfattning : Syftet med detta examensarbete var att lära sig att genomföra ett programutvecklingsprojekt under realistiska förutsättningar och därigenom få erfarenheter som är relevanta för yrkeslivet. En grupp på åtta personer arbetade under en termin med ett projekt som handlade om utvecklingen av ett obemannat luftburet radiometrisystem. LÄS MER

 5. 5. Laxsmoltens (Salmo salar) längd, vikt och konditionsfaktors betydelse för dess vandringstidpunkt i Sävarån

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Forest Ecology and Management

  Författare :Daniel Bertilsson; Adam Helleber; [2014]
  Nyckelord :Salmo salar; smolt; Sävarån; storlek; vandring; tidpunkt;

  Sammanfattning : Atlantlaxen (Salmo salar) har en komplex livscykel. Den lever sitt liv i både i sötvatten och saltvatten och migrationen mellan dessa två är en viktig process för laxens överlevnad. Laxen i Östersjön har minskat kraftigt under de senaste hundra åren och mänsklig påverkan tros ha minskat laxproduktionen med upp till 95 %. LÄS MER