Sökning: "Daniel Björk"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden Daniel Björk.

 1. 1. Äga eller hyra lokaler inom offentlig sektor? : En intervjustudie

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Avdelningen för företagsekonomi; Karlstads universitet/Avdelningen för företagsekonomi

  Författare :Daniel Axelsson; Jonas Björk; [2014]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Valet att hyra eller äga lokaler för att tillfredställa sin verksamhets lokalbehov beskrivs som ett av de svåraste beslut att fatta i modern ekonomi. I offentlig sektor har inställningen tidigare varit att de ska äga de lokaler där de bedriver verksamhet och att inhyrda lokaler endast skulle användas som tillfälliga lösningar. LÄS MER

 2. 2. Konstruktion av en autonom, tvåhjulig robot, aktivt balanserad med vinkeljusterad rotor

  Kandidat-uppsats, KTH/Maskinkonstruktion (Inst.); KTH/Maskinkonstruktion (Inst.); KTH/Maskinkonstruktion (Inst.); KTH/Maskinkonstruktion (Inst.); KTH/Maskinkonstruktion (Inst.); KTH/Maskinkonstruktion (Inst.); KTH/Maskinkonstruktion (Inst.)

  Författare :Jonatan Björk; Jon Boman; Simon Fagerholm; Martin Markström; Daniel Nelvig; Robert Regula; Philip Saxby; [2012]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Att balansera en tvåhjulig robot har traditionellt innefattat någon form av återkoppling till dedrivande hjulen. Den här rapporten ämnar redogöra för hur såväl design- somkonstruktionsarbetet av en aktiv självbalanserande robot på två hjul kan gå till. LÄS MER

 3. 3. Strength tests of shell bedded autoclaved aerated concrete.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Avdelningen för Konstruktionsteknik

  Författare :Marcus Björk; Daniel Johanson; [2006]
  Nyckelord :Cross joint; bed joint; autoclaved aerated concrete; AAC; flexural strength; compressive strength; shear strength; BKR; experimental tests; characteristic values; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : In this master thesis, the properties of shell bedded autoclaved aerated concrete (AAC) are investigated. There are reasons to believe that the values for flexural, compressive and shear strength in the Swedish regulations are on the low side. LÄS MER

 4. 4. Mobil TV – En användbarhetsstudie

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Konst, kultur, kommunikation, K3

  Författare :Daniel Björk; [2006]
  Nyckelord :Mobiltelefon; TV;

  Sammanfattning : Examensarbetet är ett studentprojekt om mobil TV för det svenska mjukvaruteknik- och design företaget TAT - The Astonishing Tribe. På senare tid har möjligheterna för TV relaterade teknologier ökat kraftigt. LÄS MER

 5. 5. Automated Propulsion Kit Selection for MAV : A Design Process Tool

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linköpings universitet/Institutionen för konstruktions- och produktionsteknik

  Författare :Daniel Björk; [2004]
  Nyckelord :Propulsion; MAV; Automatic; Selection; Program;

  Sammanfattning : This thesis project has been carried out at Linköpings universitet at the Department of Mechanical Engineering. The emphasis of the project lies in the exploration of automatic selection of components for a propulsion kit. LÄS MER