Sökning: "Daniel Björnvad"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Daniel Björnvad.

  1. 1. Virtual Reality i rehabiliteringen av vuxna personer med stroke - en systematisk litteraturstudie

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

    Författare :Daniel Björnvad; [2017-05-29]
    Nyckelord :Occupational therapy; Stroke; Activities of daily living; virtual reality; virtual games;

    Sammanfattning : BakgrundVid sjukdom eller en skada påverkas vår förmåga till att utföra de aktiviteter man vill och behöver. Inom arbetsterapin antas det att människans hälsa och välmående påverkas av att kunna vara delaktig i dagliga aktiviteter och i samhället. LÄS MER