Sökning: "Daniel Cederwall"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Daniel Cederwall.

 1. 1. Finita elementmetoden och handberäkningar : En jämförande studie av beräkningar på väggskivor

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Institutionen för teknik och byggd miljö

  Författare :Daniel Thorsell; [2009]
  Nyckelord :finita elementmetoden; FEM; väggskivor;

  Sammanfattning : Syftet med detta examensarbete är att undersöka och jämföra två olika beräkningsmetoder när det kommer till beräkningar av väggskivor. Den ena beräkningsmetoden baserar sig på traditionella handberäkningar där anvisningarna i BBK 04 (Boverket 2004) och Betonghandbok Konstruktion (Lorentsen, Mogens, Cederwall, Krister& Östlund, Lars (red. LÄS MER

 2. 2. Management - våra reflektioner och lärdomar

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Daniel Lindström; Emelie Bischoff; Staffan Cederwall; Christoffer Ekström; [2004]
  Nyckelord :Management; lärdomar; reflektion; grupputveckling; självinsikt; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

  Sammanfattning : Uppsatsens titel: Management – våra lärdomar och reflektioner Seminariedatum: 14 januari, 2004 Ämne/kurs: Management FEK 261, 20 poäng, magisternivå Författare: Emelie Bischoff, Staffan Cederwall, Christoffer Ekström och Daniel Lindström Handledare: Heléne Tjärnemo Företag: Sekretessbelagt Fem nyckelord: Management, lärdomar, reflektion, grupputveckling, självinsikt Syfte: Vårt syfte med denna rapport är att presentera våra lärdomar utifrån de områdena inom management, vi skaffat oss insikt i. Metod: 20 poäng projektarbete med en kvalitativ ansats. LÄS MER