Sökning: "Daniel Dawit"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Daniel Dawit.

 1. 1. Etik i klassrummet

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Daniel Dawit; [2020-02-26]
  Nyckelord :Etisk Kompetens; Elevperspektiv; Etik och Moral; Medierad handling; Etik och Skola;

  Sammanfattning : The aim of this essay is to explore the ethical competence of middle school students in Sweden with the purpose of finding out what factors affect their ethical development. To do so, material from a pedagogical research project called EthiCo has been obtained, where students in year five have answered a survey containing examples of ethically challenging situations. LÄS MER

 2. 2. Att bli mer delaktig och engagerad i en mångkulturell ideell idrottsverksamhet : En kvalitativ studie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS); Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS); Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS)

  Författare :Sargon El khouri; Dawit Goitom; Aman Daniel; [2013]
  Nyckelord :Engagemang; etnicitet; interaktion; kommunikation; pedagogik; ledarskap; kultur; community of practice; theories in action; ideell verksamhet; sociokulturellt perspektiv; kolb; senge;

  Sammanfattning : BAKGRUND: Det ideella arbetet har en stor betydelse i dagens idrottsverksamheter runt om i Sverige, där individer frivilligt ställer upp vid olika arbetsuppgifter. Det finns idag över 600 000 ideella ledare och arbetare som ständigt engagerar sig och bidra till idrottsverksamheter runt om i Sverige från sin egen tid. LÄS MER