Sökning: "Daniel De Geer"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Daniel De Geer.

 1. 1. Sustainable Development of Neurofeedback Device

  Master-uppsats, KTH/Maskinkonstruktion (Inst.)

  Författare :Daniel De Geer; [2021]
  Nyckelord :Sustainable development; Life Cycle Assessment; Design for Disassembly; Eco Design; Life Cycle Scenarios; Hållbar utveckling; Livscykelanalys; Design för demontering; Eco Design; Scenarion för livscykel;

  Sammanfattning : Mendi (Mendi, 2020) is a company founded to provide accessibility of brain enhancement training to the ordinary citizen, they reside in Stockholm, Sweden. The Mendi brain training headset has been developed to aid users using neurofeedback. LÄS MER

 2. 2. AR-glasögon för personer med kognitiva svårigheter

  Kandidat-uppsats, KTH/Produkt- och tjänstedesign; KTH/Produkt- och tjänstedesign

  Författare :DANIEL DE GEER; MIKAELA LAVRELL; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Demens är ett samlingsnamn för hjärnskador som påverkar hjärnans funktion att hantera information och kunskap. Idag finns cirka 160 000 personer med demenssjukdom i Sverige och även då möjliga hjälpmedel är många är de otillräckliga i sitt stöd. LÄS MER