Sökning: "Daniel Enström"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Daniel Enström.

 1. 1. Approximating Reasoning with Transformer Language Models

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för data- och informationsteknik

  Författare :Daniel Enström; Viktor Kjellberg; [2023-10-19]
  Nyckelord :natural language processing; nlp; automated reasoning; logic; inference; machine learning; transformers; language models; BERT; BART;

  Sammanfattning : We conduct experiments with BART, a generative language-model architecture, to investigate its capabilities for approximating reasoning by learning from data. For this we use the SimpleLogic dataset, a dataset of satisfiability problems in propositional logic originally created by Zhang et al. (2022). LÄS MER

 2. 2. Födelsedatumet och dess effekt på fotbollsnivå : En jämförelse mellan akademi- och breddlag i relativa ålderseffekten och socioekonomisk status

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Daniel Enström; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Att varje individ ska ha samma möjlighet och förutsättningar är något som det svenska samhället står hårt på, men bakgrundsfaktorer som födelsedatum i form av relative age effect (RAE) och socioekonomisk status (SES) har länge visat sig ha ett visst samband med en individs chans att uppnå framgång i livet, vare sig det är i skolan, idrott eller andra områden. Syftet med den här studien är således att undersöka huruvida dessa två bakgrundsfaktorer har en påverkan på vilken fotbollsnivå en individ har nått inom den svenska ungdomsfotbollen. LÄS MER

 3. 3. Plugg, prekariat och profession : En kvantitativ studie av det journalistiska arbetslivet efter examen

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Journalistik

  Författare :Elvis Enström; Daniel Wyser; [2021]
  Nyckelord :Journalistik; prekariat; professionalisering; Utbildning; Södertörn; Arbetsmarknad;

  Sammanfattning : Det här är en kandidatuppsats med syftet att undersöka de tidigare journaliststudenternas vid Södertörns högskola etablering på arbetsmarknaden. Det studien fokuserar på är de mest förkommande typerna av arbeten, huruvida en journalistutbildning bidrar till en mer professionaliserad journalistik och även hur dessa alumner upplever arbetsmarknaden med det journalistiska prekariatet som utgångspunkt. LÄS MER

 4. 4. Födelsedatumet och dess effekt på fotbollsnivåEn jämförelse mellan akademi- och breddlag i relativaålderseffekten och socioekonomisk status

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Daniel Enström; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER