Sökning: "Daniel Eriksson"

Visar resultat 1 - 5 av 105 uppsatser innehållade orden Daniel Eriksson.

 1. 1. Managing innovation from a leadership perspective in an IT-consultancy firm - A case study of Cybercom Group

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Daniel Eriksson; Lukas Bard; [2020-07-23]
  Nyckelord :Innovation; Successful innovation; Innovation management; Innovation management systems; Innovation excellence; IT-consultancy industry; Asset-based consulting; ISO 56002:2019;

  Sammanfattning : The IT-consultancy industry faces a paradigm shift. Successfully transform from resource-basedconsulting to asset-based consulting can be the difference between prosperity and being disruptedaway. Instead of fulfilling customers’ requirements, IT-consultancy firms have to developorganisational capabilities in managing innovative solutions. LÄS MER

 2. 2. Teachers’ Perspectives on Foreign Language Speaking Anxiety : A Qualitative Study of Foreign Language Speaking Anxiety in a Swedish Upper Secondary School Context

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur (from 2013)

  Författare :Daniel Eriksson; [2020]
  Nyckelord :FLSA; Foreign Language Speaking Anxiety; Oral Production; Reducing Speaking Anxiety; Teachers’ strategies; FLSA; Lärarnas strategier; Muntlig Produktion; Talängslan i främmande språk; Reducera Talängslan.;

  Sammanfattning : The aim of the present study was to find out about teachers’ awareness, experiences and specific strategies used when dealing with Foreign Language Speaking Anxiety in the subject of English in Swedish upper secondary schools. Five teachers were interviewed to find out about their awareness and experiences of what contributes to Foreign Language Speaking Anxiety, and what manifestations students show who suffer from it. LÄS MER

 3. 3. "Vi kommer hela tiden prata om människa plus AI" - En explorativ studie om artificiell intelligens inom strategisk kommunikationsverksamhet

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap; Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Martin Eriksson; Daniel Josefson; [2020]
  Nyckelord :Artificial intelligence; big data; explorative study; profession; Service design; strategic communication; qualitative interviews; Artificiell intelligens; big data; explorative studie; kvalitativ intervjumetod; strategisk kommunikation; Tjänstedesign; yrkesroll;

  Sammanfattning : The aim of this study is to contribute with knowledge regarding how artificial intelligence (AI) can be used as a tool for communicators, as well as what impact the use of AI will have on the field of strategic communication in Sweden. By using a qualitative interview method, we have captured the knowledge and speculations in this subject amongst four prominent professionals within the field of communications who also have knowledge and experience with AI. LÄS MER

 4. 4. A Comparison of Parallel Algorithms for Calculating the Anti-Aliased Euclidean Distance Transform

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Informationskodning

  Författare :Daniel Eriksson; [2020]
  Nyckelord :Distance transform; GPGPU; Image processing;

  Sammanfattning : This thesis presents a comparison of three different parallel algorithms, adapted to calculate the anti-aliased euclidean distance transform. They were originally designed to calculate the binary euclidean distance transform. The three algorithms are; SKW, Jump Flooding Algorithm (JFA), and Parallel Banding Algorithm (PBA). LÄS MER

 5. 5. Dimensionering av matning för nyskänkugn hos SSAB i Oxelösund

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Väst/Avdelningen för Industriell ekonomi, Elektro- och Maskinteknik

  Författare :Daniel Eriksson; [2020]
  Nyckelord :Electric arc furnace; blast furnace; electrical filter; Ljusbågsugn; skänkugn; elektriskt filter; dimensionering;

  Sammanfattning : SSAB i Oxelösund ska bygga en ljusbågsugn för konvertering av verksamheten från huvudsakligen malmbaserad produktion till skrotbaserad produktion. I samband med byggandet av ljusbågsugnen kommer en ny 130 kV linje byggas och från denna linje kommer ett nytt 30 kV nät byggas för att mata ljusbågsugnen och två stycken skänkugnar. LÄS MER