Sökning: "Daniel Forsell"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Daniel Forsell.

 1. 1. Mitigation of Virtunoid Attacks on Cloud Computing Systems

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Daniel McKinnon Forsell; [2015]
  Nyckelord :Cloud Computing; Hardware Virtualisation; Security Exploits;

  Sammanfattning : Virtunoid is a proof of concept exploit abusing a vulnerability in the open source hardware virtualisation control program QEMU-KVM. The vulnerability originally stems from improper hotplugging of emulated embedded circuitry in the Intel PIIX4 southbridge resulting in memory corruption and dangling pointers. LÄS MER

 2. 2. Resursoptimering i datacenter med utgångspunkt i serveroperativsystem

  M1-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för informations- och kommunikationssystem; Mittuniversitetet/Avdelningen för informations- och kommunikationssystem

  Författare :Kristofer Olsson; Daniel McKinnon Forsell; [2015]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Allt fler företag flyttar sina datorsystem från att nyttja lokal infrastruktur till att åtnjuta utlokaliserad och centraliserad drift och infrastruktur i datacenter. Detta ökar kraven på datacenteroperatörerna dels externt för att maximera tillgängliga resurser för varje kund och dels internt för att vinstmaximera. LÄS MER