Sökning: "Daniel Fransson"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade orden Daniel Fransson.

 1. 1. Det ornerade bronset och dess griftefärd

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Daniel Fransson; [2020]
  Nyckelord :Bronze age; iconography; gender theory; razor; axe; fibula; belt plate; neck ring; ships; spiral; ornament; grave;

  Sammanfattning : The purpose of this essay is to study the evolution and differences of motifs on bronze age objects associated with men and women, the differences in plastic ornamentation and the differences in grave goods in five danish oakcoffin burials from II-III, and fourtythree swedish cremation graves from period IV-VI. The methods used for the motifs and plastic ornamentation are an iconographical one and for the grave goods I have chosen to make a chart. LÄS MER

 2. 2. Ett utvecklande och kunskapsdelnde förättringsarbete i prefabindustrin : med stöd av Lean och Knowledge management

  M1-uppsats, Högskolan i Jönköping/JTH, Byggnadsteknik; Högskolan i Jönköping/JTH, Byggnadsteknik

  Författare :Johan Björling; Daniel Fransson; [2017]
  Nyckelord :Toyota production system; Lean production; Knowledge management; continuous improvement; standardised work; knowledge sharing; Toyota production system; Lean production; Knowledge management; förbättringsarbete; standardisering; kunskapsdelning;

  Sammanfattning : Syfte: Branschen tampas fortfarande med kvalitetsbrister och har därför börjat uppmärksamma de fördelar som följer med industriellt byggande och standardiserade arbetsprocesser. Med industriella arbetsprocesser kan företagen ge frihet till arbetare att få ansvara för de arbetsprocesser som de medverkar i, och således bidra till att de förbättrar lösningar och standardiseringar. LÄS MER

 3. 3. Matlandet Sverige : Kopplingen mellan den svenska matkulturen och besöksnäringen

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik; Södertörns högskola/Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

  Författare :Olof Fransson; Daniel Spång; [2015]
  Nyckelord :Food culture; Niche; Foodies; Holistic experience; Genuine; Matkultur; Nisch; Foodies; Helhetsupplevelse; Genuint;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to examine how a particular niche in tourism can attract international visitors to a certain destination. To do this, the Swedish food culture was used as a tool to find out how it is marketed to attract international visitors to Sweden. LÄS MER

 4. 4. Utvecklingen av ett nytt såghandtag

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/Tekniska Högskolan; Högskolan i Jönköping/Tekniska Högskolan

  Författare :Glenn Sjögren; Daniel Fransson; [2012]
  Nyckelord :Product development; client-driven project; handtools; sawhandle; sawblade; Produktutveckling; kundnära projekt; handverktyg; såghandtag; sågblad;

  Sammanfattning : SNA Europe’s handsaw concept is called “Bahco Handsaw System” and is constituted by a saw handle with the possibility to switch between different saw blades. The sales of “Bahco Handsaw System” products have not achieved the desired results probably due to the high price. LÄS MER

 5. 5. Citybranding för små och stora städer : En kvalitativ jämförelse mellan två kommuner

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HLK, Medie- och kommunikationsforskning; Högskolan i Jönköping/HLK, Medie- och kommunikationsforskning

  Författare :Daniel Fransson; Nurel Kosolu; [2009]
  Nyckelord :Citybranding; Placebranding; Jönköping; Tranås; Kvalitativ jämförelse;

  Sammanfattning : Vår uppsats har sin grund i ett egenintresse för hur kommuner och städer profilerar sig, vårt mål är att försöka förklara skillnader och likheter mellan en mellanstor, Jönköping och en liten kommun, Tranås. Utgångspunkten var att ta reda på hur kommunerna marknadsför och profilerar sig. LÄS MER