Sökning: "Daniel Fredriksson"

Visar resultat 1 - 5 av 20 uppsatser innehållade orden Daniel Fredriksson.

 1. 1. Neural Network Regularization for Generalized Heart Arrhythmia Classification

  Master-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för datavetenskap; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Oliver Glandberger; Daniel Fredriksson; [2020]
  Nyckelord :Arrhythmia; Classification; Regularization; Scaleogram; TensorFlow; Arytmi; Klassificering; Regularisering; Spektrogram; TensorFlow;

  Sammanfattning : Background: Arrhythmias are a collection of heart conditions that affect almost half of the world’s population and accounted for roughly 32.1% of all deaths in 2015. More importantly, early detection of arrhythmia through electrocardiogram analysis can prevent up to 90% of deaths. LÄS MER

 2. 2. Evaluation of Shunt Distancein Resistance Spot Welding

  Kandidat-uppsats, KTH/Materialvetenskap; KTH/Materialvetenskap

  Författare :Daniel Fredriksson; Milou Carlfors Göransson; [2020]
  Nyckelord :Resistance spot welding; RSW; Shunt effect; Shunting; Shunt distance; One-dimension welding lobe; Punktsvetsning; RSW; Shunt effekt; Shuntning; Shuntavstånd; Endimensionell svetslob;

  Sammanfattning : The purpose of this study was to generate a greater understanding of how the shunt distance affects the shunting phenomena which occurs when working with resistance spot welding (RSW). Shunting affects the quality of the weld and the goal of the study was to create guidelines for RSW to minimize its impact on the weld quality. LÄS MER

 3. 3. Kartläggning av partikelstorleksfördelningar med varierande parametrar vid spraytorkning

  M1-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Daniel Fredriksson; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Optimering av leverantörsval : En studie av Spinactor ABs leverantörsval vid byggnationsprojekt på olika orter i Sverige.

  Kandidat-uppsats, KTH/Optimeringslära och systemteori; KTH/Optimeringslära och systemteori

  Författare :Daniel Fredriksson; Gustaf Jonsson; [2014]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Detta arbete presenterar enmatematisk optimeringsmodell gällande val av Prefableverantör för Spinactor ABmed avseende på inköpspris med volymrabatt samt transportkostnad. Utöver dettatillkommer en kvalitativ undersökning om vilka andra kriterier som ärbetydelsefulla vid leverantörsavtal. LÄS MER

 5. 5. "Vart skulle de annars ta vägen?" : Gymnasieelevers attityder till invandring

  Magister-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete; Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Magdalena Ahlberg; Daniel Fredriksson; [2013]
  Nyckelord :Immigration; attitude; high school students; symbolic interactionism; constructionism; stigma; social distance; tolerance; xenophobia; Invandring; attityd; gymnasieelever; symbolisk interaktionism; konstruktionism; stigmatisering; social distans; tolerans; främlingsfientlighet;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka och förstå gymnasieelevers attityder till invandring. Faktorer som vi valt att undersöka och som kan påverka attityder är bland annat kön, nationell bakgrund och erfarenheter av olika kulturer. Studien är genomförd på en gymnasieskola i en mindre stad i Mellansverige. LÄS MER