Sökning: "Daniel Fredriksson"

Visar resultat 1 - 5 av 19 uppsatser innehållade orden Daniel Fredriksson.

 1. 1. Kartläggning av partikelstorleksfördelningar med varierande parametrar vid spraytorkning

  M1-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Daniel Fredriksson; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Optimering av leverantörsval : En studie av Spinactor ABs leverantörsval vid byggnationsprojekt på olika orter i Sverige.

  Kandidat-uppsats, KTH/Optimeringslära och systemteori; KTH/Optimeringslära och systemteori

  Författare :Daniel Fredriksson; Gustaf Jonsson; [2014]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Detta arbete presenterar enmatematisk optimeringsmodell gällande val av Prefableverantör för Spinactor ABmed avseende på inköpspris med volymrabatt samt transportkostnad. Utöver dettatillkommer en kvalitativ undersökning om vilka andra kriterier som ärbetydelsefulla vid leverantörsavtal. LÄS MER

 3. 3. "Vart skulle de annars ta vägen?" : Gymnasieelevers attityder till invandring

  Magister-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete; Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Magdalena Ahlberg; Daniel Fredriksson; [2013]
  Nyckelord :Immigration; attitude; high school students; symbolic interactionism; constructionism; stigma; social distance; tolerance; xenophobia; Invandring; attityd; gymnasieelever; symbolisk interaktionism; konstruktionism; stigmatisering; social distans; tolerans; främlingsfientlighet;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka och förstå gymnasieelevers attityder till invandring. Faktorer som vi valt att undersöka och som kan påverka attityder är bland annat kön, nationell bakgrund och erfarenheter av olika kulturer. Studien är genomförd på en gymnasieskola i en mindre stad i Mellansverige. LÄS MER

 4. 4. Barnaga - unga vuxnas attityder

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete; Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete; Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Magdalena Ahlberg; Daniel Fredriksson; Emma Lindsten; [2012]
  Nyckelord :corporal punishment; punishment; children; violence; attitude; young adults; physical punishment; social construction; grid-group theory; child rearing; barnaga; attityd; unga vuxna; barn; aga; våld; fysisk bestraffning; bestraffning; social konstruktion; socialkonstruktionism; grid-group theory; barnuppfostran;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to examine young adults', 18-19 years old, attitudes towards corporal punishment and with the help of social constructionism, grid-group theory and relevant concepts analyze the results and compare it with previous research. The research questions introduce various factors such as gender, origin and personal experiences of corporal punishment that may affect the attitudes. LÄS MER

 5. 5. A totaly Epic backend for Agda

  H-uppsats, Chalmers tekniska högskola/Institutionen för data- och informationsteknik (Chalmers)

  Författare :Olle Fredriksson; Daniel Gustafsson; [2011]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Agda is a programming language that utilises dependent types which add the power to express properties about terms very precisely, but this also introduces a runtime performance overhead. This thesis presents a new compiler backend for Agda targeting Epic with the aim to use the types for optimising programs and for removing the overhead. LÄS MER