Sökning: "Daniel Friberg"

Visar resultat 1 - 5 av 15 uppsatser innehållade orden Daniel Friberg.

 1. 1. Den ekonomiska politiken begränsar flyttviljan

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Jakob Gustafsson; Eric Lagerlöf; Daniel Bokhari Friberg; [2019]
  Nyckelord :Transaktionskostnad; Ekonomisk politik; Ränta; Amorteringskrav; Uppskov; Reavinstbeskattning; Flyttkedjor; Lock-in-effekt;

  Sammanfattning : Sammanfattning Examensarbetets titel: Den ekonomiska politiken begränsar flyttviljan Seminariedatum: 2019-05-27 Ämne/kurs: FF321F Författare: Daniel Bokhari Friberg, Eric Lagerlöf och Jakob Gustafsson Handledare: Martin Grander Nyckelord: Transaktionskostnad, ekonomisk politik, ränta, amorteringskrav, uppskov, reavinstbeskattning, flyttkedjor, lock-in-effekt. Syfte: Syftet med uppsatsen är att undersöka vilka faktorer som påverkar äldre människors benägenhet att flytta samt vilken effekt den nuvarande ekonomiska politiken har på den svenska bostadsmarknaden. LÄS MER

 2. 2. Gröna leverantörsval : Hur kan företag gå tillväga för att inkludera miljöcertifiering, utsläpp av koldioxidekvivalenter och återvinningsgrad som kriterier vid val samt utvärdering av leverantörer?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande; Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Adam Friberg; Daniel Komayesh; [2019]
  Nyckelord :logistics; purchasing; supplier selection; supplier evaluation; green supplier selection; green supplier evaluation; logistik; inköp; leverantörsval; leverantörsutvärdering; gröna leverantörsval; gröna leverantörsutvärderingar;

  Sammanfattning : Denna rapports syfte är att beskriva och analysera hur företag arbetar för att ta sitt miljömässiga ansvar när det kommer till val och bedömning av nya leverantörer samt uppföljning och utvärdering av befintliga leverantörer. Tanken är att rapporten ska bidra med en beskrivning av vilka kriterier som är vanligt förekommande vid leverantörsval och leverantörsutvärdering, samt vilka bedömnings- och utvärderingskriterier som kan inkluderas för att uppnå grönare leverantörsval. LÄS MER

 3. 3. RaVe - Realtidsdetektion av vårdevent

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Pontus Svensson; Daniel Westberg; Erik Svensson; Kristian Sikiric; Matildha Sjöstedt; Richard Friberg; Ruben Hillborg; [2018]
  Nyckelord :maskininlärning; sjukvård; övervakning; patient;

  Sammanfattning : Den här rapporten beskriver arbetet kring kandidatprojektet RaVe som utvecklats åt Magnus Bång vid Institutionen för Datavetenskap vid Linköpings universitet. Projektet har pågått under våren 2018 av en grupp om sju studenter som en del av kursen TDDD96 - Kandidatprojekt i programvaruutveckling. LÄS MER

 4. 4. WordPress och säkerhet inom tillägg från tredje parter : Skydda mot SQL-injection och Cross Site Scripting. Fallstudie av tre tillägg.

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan

  Författare :Daniel Friberg; [2015]
  Nyckelord :wordpress; tillägg; plugins; sql; css; inection; säkerhet;

  Sammanfattning : WordPress är ett av världens mest populära Content Management System. Eftersom det har en hög popularitet drar det till sig uppmärksamhet från personer och grupper som av olika anledningar vill utnyttja säkerhetsbrister på webbsidor. LÄS MER

 5. 5. Välkommen till förskolan, Hur barn och vårdnadshavare blir bemötta under introduktionsdagarna

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Anna Friberg; Ingbritt Svensson; [2013]
  Nyckelord :Familj; Förskola; Introduktion; Känsla av självet; Samspel; Trygg bas; Vårdnadshavare;

  Sammanfattning : Välkommen till förskolan är en undersökning om hur barn och vårdnadshavare blir bemötta under de första dagarna i förskolan, av Anna Friberg och Ingbritt Svensson. Studien beskriver hur pedagoger bemöter barn och vårdnadshavare under de fem första introduktionsdagarna. LÄS MER