Sökning: "Daniel Friberg"

Visar resultat 1 - 5 av 13 uppsatser innehållade orden Daniel Friberg.

 1. 1. RaVe - Realtidsdetektion av vårdevent

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Pontus Svensson; Daniel Westberg; Erik Svensson; Kristian Sikiric; Matildha Sjöstedt; Richard Friberg; Ruben Hillborg; [2018]
  Nyckelord :maskininlärning; sjukvård; övervakning; patient;

  Sammanfattning : Den här rapporten beskriver arbetet kring kandidatprojektet RaVe som utvecklats åt Magnus Bång vid Institutionen för Datavetenskap vid Linköpings universitet. Projektet har pågått under våren 2018 av en grupp om sju studenter som en del av kursen TDDD96 - Kandidatprojekt i programvaruutveckling. LÄS MER

 2. 2. WordPress och säkerhet inom tillägg från tredje parter : Skydda mot SQL-injection och Cross Site Scripting. Fallstudie av tre tillägg.

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan

  Författare :Daniel Friberg; [2015]
  Nyckelord :wordpress; tillägg; plugins; sql; css; inection; säkerhet;

  Sammanfattning : WordPress är ett av världens mest populära Content Management System. Eftersom det har en hög popularitet drar det till sig uppmärksamhet från personer och grupper som av olika anledningar vill utnyttja säkerhetsbrister på webbsidor. LÄS MER

 3. 3. Välkommen till förskolan, Hur barn och vårdnadshavare blir bemötta under introduktionsdagarna

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Anna Friberg; Ingbritt Svensson; [2013]
  Nyckelord :Familj; Förskola; Introduktion; Känsla av självet; Samspel; Trygg bas; Vårdnadshavare;

  Sammanfattning : Välkommen till förskolan är en undersökning om hur barn och vårdnadshavare blir bemötta under de första dagarna i förskolan, av Anna Friberg och Ingbritt Svensson. Studien beskriver hur pedagoger bemöter barn och vårdnadshavare under de fem första introduktionsdagarna. LÄS MER

 4. 4. Lärarens roll som ledare. : En kvalitativ studie om lärarens roll som ledare i skolans olika lärmiljöer

  M1-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap, PPI; Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap, PPI

  Författare :Erik Mårtensson; Daniel Friberg; [2012]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. En jämförelse mellan elektroniska journalsystem för öppenvården

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för teknik och hälsa (STH); KTH/Skolan för teknik och hälsa (STH)

  Författare :Daniel Friberg; Martin Johansson; [2011]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER