Sökning: "Daniel Frisén"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Daniel Frisén.

 1. 1. EU och Media : Medias påverkan på svenskarnas stöd till EU-medlemsskapet

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap (from 2013)

  Författare :Daniel Frisén; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The purpose of this essay is to investigate if the agenda-setting theory is applicable as an explanation for the development of Swedes’ support for the European Union. To do so, this essay investigates five important events in Swedish integration into the European Union, namely the Swedish referendum about the EU membership, the protest during the EU summit 2001, the financial crisis, Sweden’s second presidency of the Council of the European Union and the British referendum about their EU membership. LÄS MER

 2. 2. Regionalisering i Sverige : Varför drog regeringen tillbaks sitt förslag om storregioner?

  L2-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap (from 2013)

  Författare :Daniel Frisén; [2019]
  Nyckelord :Regionalisering; Indelningskommittén; regionutredningen; storregioner;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att besvara frågan om varför regeringen drog tillbaka sitt förslag om att införa storregioner. Utifrån detta har jag formulerat en forskningsfråga: Varför ändrade regeringen direktiven för indelningskommittén?Jag har genom processpårning med hjälp av dagordningsteorin analyserat händelseförloppet som ledde fram till regeringens beslut. LÄS MER