Sökning: "Daniel Gomez Ortega"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Daniel Gomez Ortega.

 1. 1. Simulerad interaktiv arbetsmiljö : Från teori till design och implementering

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media; Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media

  Författare :Christopher Saarinen; Evin Antoniadis Sahindal; [2010]
  Nyckelord :simulator; MDI; simulerad arbetsmiljö; 3D miljö; Serious Games;

  Sammanfattning : This is a thesis on D-level. In a previous course, at our program Computer Science, we came up with an idea of how to improve/complement training for new employees who are situated in a stressful workplace at companies who are in a constant need of rehiring. LÄS MER

 2. 2. Arbetssimulator med Wii Remote : En guide till utveckling av en simulator

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Data- och systemvetenskap; Uppsala universitet/Data- och systemvetenskap

  Författare :Daniel Gomez Ortega; Henrik Djerf; [2010]
  Nyckelord :simulator; wii; wii remote; blender; xna;

  Sammanfattning : Detta är ett uppsats på D-nivå. I en tidigare kurs, inom vårat program Data- och Systemvetenskap, kom vi på en idé om hur man kan förbättra/komplettera utbildningen av nyanställda som befinner sig i en stressig arbetsplats på företag där det är ett ständigt behov av återanställning av personal. LÄS MER