Sökning: "Daniel Gunnarsson"

Visar resultat 1 - 5 av 17 uppsatser innehållade orden Daniel Gunnarsson.

 1. 1. Virtuella Möten i Publik Arkeologi

  Master-uppsats,

  Författare :Daniel Gunnarsson; [2019-06-10]
  Nyckelord :Representation; Authenticity; Public Archaeology; Augmented Reality; Digital; Virtual; Accessibility; Sustainable Heritage; Critical Heritage; Postcolonial Theory; Cultural Resource Management CRM ; Cultural Heritage Management CHM .;

  Sammanfattning : Archaeological surveys and excavations in Sweden rarely contribute meaningfully to sustainable and public forms of heritage management or care and development of the cultural environment. Research has shown that the situation persists largely due to the lack of clear understanding, directives and requirements from administrative authorities. LÄS MER

 2. 2. Servitization and its Effects on the Business Model : The Transition from Hardware Products to Software Services in Manufacturing

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Industriell ekonomi; Linköpings universitet/Industriell ekonomi

  Författare :Daniel Gunnarsson; Jonathan Axelsson; [2019]
  Nyckelord :Servitization; Business Model Innovation; Value Proposition; Customer- Centricity; Value-Based Pricing;

  Sammanfattning : Companies within the manufacturing industry is undergoing changes in their business models to adapt to changing external environments and trends – whereas one general trend is toward servitization, the transition from hardware products to software services. These software services have shown to have an increasingly impactful role for former productbased firms to ensure future reliable profits and revenues. LÄS MER

 3. 3. Utvärdering av användbarhet i designen för en liverapporteringsapplikation för amatörfotboll : En användbarhetsutvärdering av en prototyp

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Daniel Gunnarsson; [2019]
  Nyckelord :användbarhet; utvärdering; mobilapplikation; design; prototyp; interaktionsdesign; Android;

  Sammanfattning : Under sommaren 2018 framförde en fotbollsförening ett intresse av att skaffa en mobilapplikation som de kunde använda internt. Befintliga mobilapplikationer som redan finns för fotbollsföreningar idag granskades. Det visade att det redan finns bra mobilapplikationer för att förvalta den interna kommunikationen i fotbollsföreningar. LÄS MER

 4. 4. Socialt stöd som moderator i relation mellan neuroticism och prestationsångest

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Daniel Gunnarsson; Malkolm Karlsson; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka (a) samband mellan variablerna neuroticism, socialt stöd och prestationsångest samt att (b) undersöka om socialt stöd modererar sambandet mellan neuroticism och prestationsångest. Insamlingen av data skedde via ett icke slumpmässigt bekvämlighetsurval. LÄS MER

 5. 5. En studie kring utvecklingen av webbapplikationen HappyBox

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Henrik Alexandersson; Jakob Bouganim; Kevin Do Ruibin; Daniel Gunnarsson; Erik Hyllienmark; Anton Karlsson; Sara Nathanaelsson; Hugo Ringqvist; [2017]
  Nyckelord :webbprogrammering; HappyBox; navigerbarhet; förtroende; kundengagemang;

  Sammanfattning : Syftet med rapporten var att undersöka hur en e-­butik för matvarupaket kunde utformas och implementeras för att vara användbar avseende navigerbarhet, samtidigt som den inger förtroende hos användaren och uppmuntrar till kundengagemang. Utifrån en förstudie kartlades intresset för produkten. LÄS MER