Sökning: "Daniel Händestam"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Daniel Händestam.

 1. 1. “Möjligheten att rädda världen. Det är motivet.” En studie om anställdas motivation till att arbeta mot en cirkulär ekonomi

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Daniel Händestam; Linn Sandgren; [2019-06-20]
  Nyckelord :Cirkulär Ekonomi; Hållbarhet; Miljö; Motivation; Anställda;

  Sammanfattning : Bakgrund: Vår nuvarande linjära ekonomi är inte hållbar och kommer inte fungera i en världsom växer snabbare än någonsin, med större konsumtionsbehov än tidigare. Genom att byta utvår linjärekonomiska modell, till en cirkulär ekonomi, skulle det minimera de negativaeffekterna som dagens ekonomi har på miljön och dess resurser. LÄS MER

 2. 2. Den nya medarbetaren inom handeln : En kvalitativ undersökning om handelsanställdas upplevelser till digitaliseringen i deras arbete

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet; Karlstads universitet

  Författare :Daniel Händestam; Viktor Sandström; [2018]
  Nyckelord :digitalisering; personlig service; handelsanställda; fysisk handel; digital handel; digitala hjälpmedel;

  Sammanfattning : Handeln kommer under de närmaste tio åren med största sannolikhet att förändras snabbare än vad den gjort under de senaste femtio åren. Den största anledningen till detta stavas digitalisering. Då få undersökningar gjorts angående de handelsanställdas roll i utvecklingen har vi valt att fokusera på just dem. LÄS MER