Sökning: "Daniel Haglund"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden Daniel Haglund.

 1. 1. Spatial variability of aquatic carbon dioxide and methane concentrations : A study of a hemi-boreal stream

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Tema Miljöförändring; Linköpings universitet/Tema Miljöförändring

  Författare :Hampus Haglund; Daniel Klingmyr; [2016]
  Nyckelord :Carbon dioxide; methane; spatial variability; greenhouse gases; stream emissions; freshwater carbon dynamics; natural greenhouse gas emissions;

  Sammanfattning : Inland waters such as streams and lakes have recently been found to be supersaturated with both carbon dioxide (CO2) and methane (CH4) – the high concentrations resulting in significant natural emissions of greenhouse gases (GHGs). Previous studies have shown that streams emit particularly large amounts of GHGs per area covered, but the spatial variability is very high and has rarely been studied in detail. LÄS MER

 2. 2. Den svenska gemenskapens försvarare : En studie av Sverigedemokraternas konstruktion av det goda samhället och dess motståndare

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap; Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Johannes Haglund; Daniel Karlsson; [2015]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Mottagligheten för energibesparandeoch beteendeförändrande innovationer : En svensk studie om benägenheten till att spara energi

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Daniel Embretsen; William Bocenda; Henrik Rollstedt; [2015]
  Nyckelord :Adaption; innovation; opinionsledare; innovatörer; tidiga användare; segmentering;

  Sammanfattning : Date: June 5th 2015 Level: Bachelor thesis in Business Administration, 15 ECTS Institution: School of Business, Society and Engineering, Mälardalen University Authors: Bocenda, William 19900822. Embretsen, Daniel 19880522. Rollstedt, Henrik 19910328. Title: The receptiveness of energy-saving innovations that encourage behavioral change. LÄS MER

 4. 4. Klädbranschens retoriska strategier – Att skapa trovärdighet i hållbarhetsrapporter

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS); Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS)

  Författare :Daniel Axelsson; Alexandra Haglund; [2014]
  Nyckelord :Retorik; Trovärdighet; Ethos; Hållbarhetsrapportering;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att med utgångspunkt i tre svenska konfektionsföretags hållbarhetsrapporter undersöka på vilket sätt retorik används för att framställa trovärdighet. Uppsatsen har också för avsikt att i detta avseende jämföra de olika företagens rapporter och identifiera om och i så fall vilka skillnader och likheter som ryms i deras retorik. LÄS MER

 5. 5. Olika nyanser av grönt - En studie om vilka värden som kommuniceras i ekologisk livsmedelsreklam

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för service management och tjänstevetenskap

  Författare :Emil Johnsson; Daniel Thalin; Carl-Johan Haglund; [2012]
  Nyckelord :Social Sciences;

  Sammanfattning : .... LÄS MER