Sökning: "Daniel Hemmingsson"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Daniel Hemmingsson.

 1. 1. Reglerbar kylartäckning - En lösning till isbildningsproblematik i laddluftkylaren

  Master-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Daniel Hemmingsson; [2015]
  Nyckelord :Charge Air Cooler; Ice build-up; Condensation; Truck; CFD; Drag reduction; Aerodynamics; Laddluftkylare; Kondens; Isbildning; Lastbil; CFD; Luftmotstånd; Aerodynamik;

  Sammanfattning : Denna rapport ingår i ett examensarbete på avancerad nivå inom ämnet produktutveckling.Arbetet innefattar en fallstudie som genomförts vid RTGA, Scania CV AB i Södertälje.Examensarbetet omfattar 30 högskolepoäng och har genomförts av undertecknad,teknologstudent från Mälardalens Högskola vårterminen 2015. LÄS MER

 2. 2. Produktutveckling av justerbar tvättställsmodul

  M1-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Daniel Hemmingsson; [2014]
  Nyckelord :Produktutveckling; Industridesign; Konstruktion; Innovation; Design; CAD; Examensarbete; Tvättställ;

  Sammanfattning : Denna rapport ingår i ett examensarbete på grundnivå inom ämnet Produktutveckling. Arbetet har utförts för Runius Design AB i Stockholm i samarbete med LinTec Combisystem AB och Calibra AB. Examensarbetet omfattar 15 högskolepoäng och genomfördes av undertecknad, teknologstudent från Mälardalens Högskola vårterminen 2014. LÄS MER