Sökning: "Daniel Henricsson"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Daniel Henricsson.

  1. 1. Patienters erfaranheter av fibromyalgi

    Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för omvårdnad; Mittuniversitetet/Avdelningen för omvårdnad

    Författare :Daniel Uhrlander; Patrik Henricsson; [2015]
    Nyckelord :Erfarenheter; Europa; Livskvalité; Patientperspektiv; Stödjande insatser;

    Sammanfattning : Bakgrund: Smärta är ett sensoriskt och emotionellt obehag vars affektiva komponentbestäms av tro, erfarenheter och kultur. Fibromyalgi definieras som kronisk och utbreddsmärta. Sjukdomen påverkar uppskattningsvis 0,5 % till 5 % av västvärldens befolkning. LÄS MER