Sökning: "Daniel Henriksson"

Visar resultat 1 - 5 av 19 uppsatser innehållade orden Daniel Henriksson.

 1. 1. Vårdplaceringsproblematik på Norrlands Universitetssjukhus : En fallstudie gällande vårdplaceringsprocessen och hur IoT kan användas inom den

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för informatik; Umeå universitet/Institutionen för informatik

  Författare :Joar Henriksson; Daniel Gustavsson; [2019]
  Nyckelord :internet of things; healthcare; digital health; ehealth; wearables; nus; iot; norrlands universitetssjukhus; patientspårning; digitala accessoarer; digital hälsa; ehälsa;

  Sammanfattning : The complex process of patient placement within a hospital is a big challenge. The main focus in the process is how to coordinate clinics to make sure that the patients get the best possible care. The rise of digital health has led to a greater use of technologies to facilitate the activities within the hospitals’ processes. LÄS MER

 2. 2. Hälsa på arbetsplatsen : Upplevelser av obligatorisk friskvård

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

  Författare :Christina Garametsos; Daniel Henriksson; Cornelia Åsenius Steén; [2015]
  Nyckelord :Obligatorisk friskvård; makt; tvång; personlig integritet;

  Sammanfattning : Bakgrund: Hälsotrenden i samhället har idag nått organisationer som arbetar med hälsofrämjande aktiviteter för att förbättra medarbetarnas hälsotillstånd. Friskvårdsbidraget har länge funnits och varit en frivillig förmån för organisationer att erbjuda sina medarbetare för att stödja dem i sitt hälsoarbete. LÄS MER

 3. 3. "Man måste erövra begreppen" : En studie av undervisande gymnasielärares attityder gentemot språkets roll i historieundervisningen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Daniel Henriksson; [2015]
  Nyckelord :sociology of education; school language; symbolic capital; upper secondary school; history; utbildningssociologi; skolspråk; symboliskt kapital; gymnasieskolan; historia;

  Sammanfattning : This study is about how teachers of history at different upper secondary schools in Uppsala think and talk about the role language plays in the classroom and in education in general. In order to find this out, interviews were carried out with five teachers of history at four different upper secondary schools in Uppsala. LÄS MER

 4. 4. Turmeric:

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kost- och idrottsvetenskap

  Författare :Esther Daniel-Henriksson; [2013-01-29]
  Nyckelord :Turmeric; Cultural Persistence; Traditions East-Indian; Indentureship;

  Sammanfattning : East-Indian people have moved from India to the Caribbean about 150 years ago. While keepinga close community, they have preserved their culture, including cultural practice associatedwith spices.In this thesis, I explore cultural aspects associated with the spice turmeric. LÄS MER

 5. 5. In Vitro Platform for Basic Testing of Micro- and Nanoelectrodes Intended for Chronic Implantation

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Biomedicinsk teknik

  Författare :Daniel Henriksson; [2013]
  Nyckelord :Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Microelectrodes today and nanoelectrodes tomorrow further studies in fields of science such as neurobiology and electrophysiology, and are already in use as neural prosthetics. When electronic devices are used in biomedicine, especially when needed for chronic implantation, their ongoing downscaling is largely motivated by two aspects: biocompatibility and specificity. LÄS MER