Sökning: "Daniel Jansson"

Visar resultat 1 - 5 av 33 uppsatser innehållade orden Daniel Jansson.

 1. 1. The mainstream effect - A critical study on leadership development

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Daniel Jansson; Eric Johansson; [2019-07-03]
  Nyckelord :Sweden; Regional Public Organisation; Leadership Development; Critical Leadership Studies; Leadership; Mainstream Effect;

  Sammanfattning : MSc in Management.... LÄS MER

 2. 2. Sammanvägning av parameterskattningar i fallkontrollstudier med matchade och slumpmässigt valda kontroller

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för matematiska vetenskaper

  Författare :Mikael Boman; Ove Holm; Leo Jansson; Daniel Odin; Erik H Rezazadeh; [2019-06-24]
  Nyckelord :Retrospective study; Case-control study; Matched controls; Randomly selected controls; Logistic regression; Conditional logistic regression; Maximum-likelihood estimation; Bootstrap; Generalized linear models;

  Sammanfattning : In statistical studies, it is a common practice to have a number of study objects thatare sampled from a population. Then they are followed for the purpose of studying howa factor of interest develops over time. For epidemiological studies in particular, thisis a typical approach. LÄS MER

 3. 3. Tjänst för skapande och ifyllande av juridiska avtal i ett interaktivt dialogsystem

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informationsteknologi; Uppsala universitet/Institutionen för informationsteknologi; Uppsala universitet/Institutionen för informationsteknologi; Uppsala universitet/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Johan Boström; Daniel Jansson; Martin Larsson; Erik Rimskog; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Everyone will, sooner or later, have to sign a legally binding agreement. Two examples of such agreements are purchase agreements for a car and a consultant agreement for when someone is recruited as a consultant. Many of these agreements follow a standard template and rarely change. LÄS MER

 4. 4. REAL-TIME PREDICTION OF SHIMS DIMENSIONS IN POWER TRANSFER UNITS USING MACHINE LEARNING

  Master-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Daniel Jansson; Rasmus Blomstrand; [2019]
  Nyckelord :MATLAB; Machine Learning; Smart Manufacturing; Classification; Regression; Power Transfer Units; Industry 4.0; Assembly Line; Support Vector Machines; Artificial Neural Network; Partial Least Squares Regression; Decision Tree; Bagging; Bagged Decision Trees; Support Vector Regression Machines; SVR; SVM; ANN; PTU; DT; Bagged DTs;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Mystiska metaforer och syntaktiska snår - Om översättning av bildspråk i Daniel Kehlmanns essäer om litteratur

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Översättarutbildningen

  Författare :Hannes Jansson Möller; [2019]
  Nyckelord :Översättning; metaforer i litteraturen; bildspråk; stilfigurer; Daniel Kehlmann; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : .... LÄS MER