Sökning: "Daniel Jansson"

Visar resultat 1 - 5 av 32 uppsatser innehållade orden Daniel Jansson.

 1. 1. The mainstream effect - A critical study on leadership development

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Daniel Jansson; Eric Johansson; [2019-07-03]
  Nyckelord :Sweden; Regional Public Organisation; Leadership Development; Critical Leadership Studies; Leadership; Mainstream Effect;

  Sammanfattning : MSc in Management.... LÄS MER

 2. 2. Sammanvägning av parameterskattningar i fallkontrollstudier med matchade och slumpmässigt valda kontroller

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för matematiska vetenskaper

  Författare :Mikael Boman; Ove Holm; Leo Jansson; Daniel Odin; Erik H Rezazadeh; [2019-06-24]
  Nyckelord :Retrospective study; Case-control study; Matched controls; Randomly selected controls; Logistic regression; Conditional logistic regression; Maximum-likelihood estimation; Bootstrap; Generalized linear models;

  Sammanfattning : In statistical studies, it is a common practice to have a number of study objects thatare sampled from a population. Then they are followed for the purpose of studying howa factor of interest develops over time. For epidemiological studies in particular, thisis a typical approach. LÄS MER

 3. 3. Tjänst för skapande och ifyllande av juridiska avtal i ett interaktivt dialogsystem

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informationsteknologi; Uppsala universitet/Institutionen för informationsteknologi; Uppsala universitet/Institutionen för informationsteknologi; Uppsala universitet/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Johan Boström; Daniel Jansson; Martin Larsson; Erik Rimskog; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Everyone will, sooner or later, have to sign a legally binding agreement. Two examples of such agreements are purchase agreements for a car and a consultant agreement for when someone is recruited as a consultant. Many of these agreements follow a standard template and rarely change. LÄS MER

 4. 4. Mystiska metaforer och syntaktiska snår - Om översättning av bildspråk i Daniel Kehlmanns essäer om litteratur

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Översättarutbildningen

  Författare :Hannes Jansson Möller; [2019]
  Nyckelord :Översättning; metaforer i litteraturen; bildspråk; stilfigurer; Daniel Kehlmann; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Blockkedjeteknikens påverkan på utlandsbetalningar

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Teknik och samhälle

  Författare :Christoffer Hallberg; Daniel Jansson; [2018]
  Nyckelord :Blockchain; DLT; Cross border payments; Fintech; Crypto currencies;

  Sammanfattning : Den snabba framfarten av blockkedjetekniken samt teknikens disruptiva möjligheter inom den finansiella sektorn har lett fram till vad denna studien undersöker; blockkedjeteknikens påverkan på utlandsbetalningar och huruvida marknaden för utlandsbetalningar påverkas av den ökade utforskningen och användningen av tekniken. Faktorerna kostnad tid och säkerhet kopplat till utlandsbetalningar analyseras för att ta reda på hur dessa skulle kunna påverkas. LÄS MER