Sökning: "Daniel Johnsson"

Visar resultat 1 - 5 av 16 uppsatser innehållade orden Daniel Johnsson.

 1. 1. Optimering och visualisering av en beläggningskammare

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Tjelvar Guo; Daniel Johnsson; Johan Karlsson; Rasmus Larsson; Emil Luusua; Axel Nordanskog; Alexander Zeijlon; Erik Örjehag; [2018]
  Nyckelord :optimization; coating chamber; bin packing problem; bpp; software; optimering; beläggningskammare; hinkpackningsproblemet; bpp; mjukvara;

  Sammanfattning : Denna rapport behandlar kandidatprojektet Optily som utförts av 8 studenter på Tekniska högskolan vid Linköpings universitet. Hela processen från planering och utveckling till resultatet av den slutgiltiga produkten presenteras och diskuteras. Även erfarenheter som fångats upp av projektgruppen under denna process behandlas. LÄS MER

 2. 2. Analysmetod för designade ljudbilder : Skapandet av nya förhållningssätt för ljuddesign

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för teknik och estetik; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för teknik och estetik

  Författare :Mario Andresen; Daniel Johnsson; [2015]
  Nyckelord :ljuddesign; analys; ljudläggning; ljudbild;

  Sammanfattning : Syftet med detta kandidatarbete var att framställa en analysmetod för dekonstruktion av ljuddesign i film. Målet med analysmetoden var att skapa ett förhållningssätt för ljuddesigners som gör det enklare att lära sig från ljudläggningar och genom övning eventuellt kunna bidra till ett mer avancerat sätt att tänka på vad ljud kan göra i en filmproduktion. LÄS MER

 3. 3. Is transparent accounting information more value relevant? : A Scandinavian study on the removal of the corridor method.

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Daniel Hermansson; Johan Johnsson; [2015]
  Nyckelord :Actuarial gains and losses; Corridor method; Disclosure; IAS 19R; IASB; Pension accounting; Recognition; Value relevance;

  Sammanfattning : This paper examines if the value relevance of pension accounting information has increased after the implementation of IAS 19R and its removal of the corridor method, requiring all firms with defined benefit pension plans utilising the corridor method to recognise previously disclosed actuarial gains and losses in the financial statement. With a sample of 185 Scandinavian firms and 370 firm-year observations for 2012 (disclosure year) and 2013 (recognition year) we perform two separate stock-price regressions (one recognition model and one recognition versus disclosure model). LÄS MER

 4. 4. En studie som visar hur pedagoger talar om värdegrundsarbete i förskolan.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Halmstad; Högskolan i Halmstad

  Författare :Daniel Andersson; Jimmi Johnsson; [2015]
  Nyckelord :fokusgruppsamtal; fostran; värdegrundsarbete; omsorg;

  Sammanfattning : Denna studie syftar till att undersöka hur pedagoger vid förskolor talar om värdegrundsarbete. Vår forskningsfråga är, hur talar pedagoger i förskolan om deras värdegrundsuppdrag?  För att besvara den har vi använt oss av fokusgruppsamtal med dialogism som metodologisk och teoretisk utgångspunkt. LÄS MER

 5. 5. The Lead User Concept : How High Technology Firms Interact with the Lead User in the Innovation Process

  Magister-uppsats, Högskolan i Halmstad/Högskolan i Halmstad; Högskolan i Halmstad/Högskolan i Halmstad

  Författare :Daniel Knoll; Viktoria Johnsson; [2015]
  Nyckelord :Lead User; Lead User interaction; innovation process; aspects of interaction; high technology;

  Sammanfattning : This study explores how high technology companies interact with their Lead User throughout the innovation process. Thereby, the study focuses on the interaction, after a company approached their Lead User. LÄS MER