Sökning: "Daniel Karlsson"

Visar resultat 1 - 5 av 146 uppsatser innehållade orden Daniel Karlsson.

 1. 1. Does an increased intake of dietary proteins lead to improvements in perceptions of appetite in people with obesity during a period of calorie restriction?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för medicin

  Författare :Alexander Hidén; Daniel Karevi; [2021-08-06]
  Nyckelord :Systematic review; Protein; Obesity; Satiation; Appetite; Systematisk översiktsartikel; Protein; Fetma; Mättnad; Aptit;

  Sammanfattning : SammanfattningTitel: Leder ett högre proteinintag till förbättrade aptitrelaterade känslor hos obesa personer under en period av kalorirestriktion?Författare: Alexander Hidén, Daniel KareviHandledare: Therese KarlssonExaminator: Sofia KlingbergLinje: Dietistprogrammet, 180/240 hpTyp av arbete: Självständigt arbete i klinisk nutrition, 15 hpDatum: 2021-04-01Bakgrund: Övervikt och fetma är en växande pandemi på global skala. Protein har länge ansetts ge positiv effekt på mättnad och aptit, vilket, om använt, skulle kunna leda till en mer effektiv viktminskningsbehandling hos överviktiga och obesa. LÄS MER

 2. 2. Beteendeaktivering : En app för behandling av depression

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Malin Widén; Gustav Brorson; Jonathan Öhrling; Erik Mattfolk; Lukas Jonsson; August Carlson; Daniel Karlsson; [2021]
  Nyckelord :Depression; beteendeaktivering; självhjälpsverktyg; applikation;

  Sammanfattning : Följande rapport beskriver ett projektarbete inom kursen TDDD96 Kandidatprojekt i pro-gramvaruutveckling vid Linköpings universitet som genomfördes våren 2021 av sju studen-ter. Projektet innefattade utvecklingen av en mobilapp med målet att skapa en digital im-plementation av den psykologiska behandlingsformen beteendeaktivering. LÄS MER

 3. 3. Ett förändrat samarbete mellan kollegor : En fallstudie av Maxkompetens Växjökontor och hur distansarbete påverkat deras samarbete under Covid-19 pandemin

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

  Författare :Filip Persson; Daniel Karlsson; [2021]
  Nyckelord :interpersonal relationships; remote workers; social workplace; interpersonal workforce; communication; Covid-19; Sociala relationer mellan kollegor; psykosocial arbetsmiljö; digitalisering av arbetsmiljön;

  Sammanfattning : Detta är en studie som syftar till att skapa fördjupad förståelse i hur samarbetet mellan medarbetarna på Maxkompetens Växjökontor har förändrats under ett långt distansarbete. Majoriteten av interaktionen mellan medarbetarna har tidigare utgjorts av att träffas fysiskt på kontoret men i samband med Folkhälsomyndighetens rekommendationer om distansarbete har den fysiska interaktionen minskat. LÄS MER

 4. 4. Jämförelse mellan vågformsstyrda processer och konventionell spraybåge vid användning av solidtråd : Möjligheter att uppnå av Volvo CE ställda krav och potentiella vinster

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :DANIEL KARLSSON; [2021]
  Nyckelord :Gas metal arc welding; MAG; spray transfer; waveform controlled processes; solid wire; penetration; toe transition; weld trials; Volvo; fillet welds; industry; Gasmetallbågsvetsning; MAG; spraybåge; vågformsstyrda processer; solidtråd; inträngning; fattningskanter; svetsförsök; Volvo; kälsvets; industri;

  Sammanfattning : Detta arbete har genomförts vid Volvo Construction Equipment i Braås. I nuläget används konventionell spraybågssvetsning med metallpulverfylld rörtråd i produktionen. Ett alternativ som övervägs är att byta till solidtråd. Huvudsyftet med detta arbete har varit att utreda huruvida några utvalda processer med 1. LÄS MER

 5. 5. Samhällelig sekulär maximalism : En analys av nyateistisk ideologi

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Albin Karlsson; [2021]
  Nyckelord :Nyateism; ny ateism; Bruce Lincoln; Richard Dawkins; Sam Harris; Christopher Hitchens; Daniel Dennett; diskurs; hegemoni; Peter L. Berger; Thomas Luckmann.;

  Sammanfattning : The purpose of this essay is to analyze the ideology of the cultural phenomenon, that is as political as it is controversial, the new atheism. By studying the ideas and values of four prominent new atheists, commonly referred to as the ‘four horsemen of the new atheism’, Richard Dawkins, Sam Harris, Christopher Hitchens, and Daniel Dennett, this study aims to, in some ways challenge, and in others, nuance, the categorization of the movement. LÄS MER