Sökning: "Daniel Klinga"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Daniel Klinga.

 1. 1. Utvecklingen av ett nytt såghandtag

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/Tekniska Högskolan; Högskolan i Jönköping/Tekniska Högskolan

  Författare :Glenn Sjögren; Daniel Fransson; [2012]
  Nyckelord :Product development; client-driven project; handtools; sawhandle; sawblade; Produktutveckling; kundnära projekt; handverktyg; såghandtag; sågblad;

  Sammanfattning : SNA Europe’s handsaw concept is called “Bahco Handsaw System” and is constituted by a saw handle with the possibility to switch between different saw blades. The sales of “Bahco Handsaw System” products have not achieved the desired results probably due to the high price. LÄS MER

 2. 2. Egna märkesvaror- Kunden i centrum? : En fallstudie av EMV i livsmedelsbranschen

  Magister-uppsats, Stockholms universitet/Företagsekonomiska institutionen; Stockholms universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Daniel Klinga; Henrik Söderlund; [2005]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Ambitionen med denna studie är att med hjälp av branschexperter och konsumenter söka faktorer som ska öka vår förståelse för om Egna Märkesvaror (EMV) uppfyller ett behov för konsumenterna eller om det är ett hämmande inslag i Svensk dagligvaruhandel. I vår undersökning använder vi oss av en deduktiv ansats där vi utgår från redan befintliga teorier och ställer dessa emot empirin. LÄS MER