Sökning: "Daniel Lövberg"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Daniel Lövberg.

 1. 1. Är vi trygga i rättsprocessen? : Centrala aspekter av vittnesstödet utifrån vittnens, målsägandens samt Brottsofferjourens perspektiv

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Daniel Lövberg; [2012]
  Nyckelord :Brottsofferjouren; Vittnesstöd; Vittne; Målsägande; Rättsprocess;

  Sammanfattning : Att vara vittne eller målsägande, är en påfrestande process. Att utsättas för brott väcker olika känslor hos den drabbade t.ex. rädsla och ilska. LÄS MER

 2. 2. ”Normbrott light” : En kvalitativ studie utifrån elevperspektiv kring olovlig frånvaro och sena ankomster

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling; Mälardalens högskola/Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling

  Författare :Daniel Lövberg; Alma Husejnovic; [2010]
  Nyckelord :Grundad teori; olovlig frånvaro; sen ankomst; orsaker; elevperspektiv;

  Sammanfattning : I denna kvalitativa studie undersöker vi vad som ligger till grund för elevers olovliga frånvaro på ett gymnasium i Västerås utifrån elevperspektiv. Delvis i denna studie undersöker vi sen ankomst och vad det får för konsekvenser för studiemiljön i klassrummet. LÄS MER