Sökning: "Daniel Larsson"

Visar resultat 1 - 5 av 109 uppsatser innehållade orden Daniel Larsson.

 1. 1. Tumregeln : En självstudie om tummen och dess roll i pianoteknik

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för konstnärliga studier (from 2013)

  Författare :Daniel Larsson; [2020]
  Nyckelord :piano; piano technique; phenomenology; video documentation; logbook; piano; pianoteknik; fenomenologi; videodokumentation; loggbok;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att utforska vilken roll tummen spelar inom pianoteknik, vilka metoder som kan användas för att minska ofrivilliga spänningar i tummen samt om medveten övning under en period leder till en märkbar förbättring i tumteknik. Studien utgår ifrån ett fenomenologiskt perspektiv och baseras på självobservationer med hjälp av loggbok och videodokumentation. LÄS MER

 2. 2. Arbetslösheten och avfolkningen : En studie om ekonomins påverkan på kommuners demografiska utveckling

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Nationalekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Daniel Larsson; Paul Davison; [2020]
  Nyckelord :unemployment rate; demography; internal migration; fertility rate; arbetslöshet; demografi; intern migration; fruktsamhet;

  Sammanfattning : Denna uppsats studerar ekonomins påverkan på befolkningsutveckling i kommuner. Vi studerar relationen som intern migration och fruktsamhetstal har med arbetslöshet, en proxy vi använder för ekonomins hälsa, och vi undersöker även om landsbygden drabbas hårdare av ekonomiska kriser. LÄS MER

 3. 3. Livet efter ett hjärtstopp : Ett patientperspektiv

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Daniel Johansson; Alexander Larsson; [2020]
  Nyckelord :Hjärtstopp; Kvalitativ studie; Upplevelse; Överlevnad;

  Sammanfattning : Bakgrund: Överlevnadschansen av ett hjärtstopp är låg där medelålders män är den mest utsatta gruppen. De mest förekommande orsakerna är bakomliggande hjärtsjukdomar varav hjärtinfarkt dominerar. Ett hjärtstopp kan leda till kognitiva problem och att se över livsstilen är viktigt för att förebygga så att det inte händer igen. LÄS MER

 4. 4. ICOs - A Tale of Greed and Opportunity : A qualitative study of how entrepreneurs in Sweden perceive this novel and unique financing method

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Daniel Sven Corominas Larsson; Ilia Alexeevich Bobadilla Smolski; [2020]
  Nyckelord :Initial Coin Offering ICO ; Blockchain; Cryptocurrency; Proof of Work PoW ; Miner; Altcoin; Fiat Money; Venture Capital VC ;

  Sammanfattning : This study is within the field of financial innovation and entrepreneurship. The thesis’s primary purpose is to investigate how and why entrepreneurs in Sweden are positioning themselves in regarding Initial Coin Offerings as a new financial vehicle based on the Swedish regulations and the underlying factors to the entrepreneur’s point of view. LÄS MER

 5. 5. Temporary Innovation Space : A framework for co-creating innovative product concepts with B2B customers in an ambidextrous organisation

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM); KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :DANIEL LARSSON; MARTIN HOLMQVIST; [2020]
  Nyckelord :Co-creation; B2B; Business-to-Business; COVID-19; Online; Temporary Innovation Space; Digitalisation; Digitalization; Digitalisering; Digital Transformation; Mining and Construction Industry; Gruv- och konstruktionsindustri; Visualisation; Visualization; Visualisering; Co-creation; B2B; Business-to-Business; COVID-19; Online; Temporary Innovation Space; Digitalisation; Digitalization; Digitalisering; Digital Transformation; Mining and Construction Industry; Gruv- och konstruktionsindustri; Visualisation; Visualization; Visualisering;

  Sammanfattning : This thesis project was conducted at Sandvik and builds on a previous project, also conducted at Sandvik by the same authors, during the autumn of 2019. The work is part of a newly established ambidextrous development team that is split into an innovation branch and an execution branch, with the goal to become a digital factory. LÄS MER