Sökning: "Daniel Levin"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden Daniel Levin.

 1. 1. Digitala verktyg i undervisningen En intervju- och enkätstudie bland pedagoger i årskurs 4–6

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet

  Författare :Daniel Levin; Ida Svantesson; [2020-01-07]
  Nyckelord :Digitalisering; digitala verktyg; digital kompetens; IKT; TPACK;

  Sammanfattning : Syfte:I och med införandet av den nationella digitaliseringsstrategin (2017) inom den svenska skolan var syftet med studien var att undersöka vilka uppfattningar lärare i årskurs 4–6 hade om digitala verktygs användbarhet i undervisningen. Syftet var även att ta reda på vilka utmaningar användandet av digitala verktyg förde med sig för lärarna. LÄS MER

 2. 2. Utveckling av bakluckan på Volvos ramstyrda dumper

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för maskinteknik (MT); Linnéuniversitetet/Institutionen för maskinteknik (MT)

  Författare :Erik Levin; Daniel Andersson; [2019]
  Nyckelord :Konstruktion; produktutveckling; låsfunktion; prototyp; produktion; tillverkning;

  Sammanfattning : Målet med detta arbete var från början att ta fram 2-3 olika koncept som hindrar dumperns baklucka från att studsa och skapa onödigt buller. En produktutvecklingsprocess anpassades för projektet och användes för att systematiskt genomföra arbetet. LÄS MER

 3. 3. Modelling of Mechanical Flexibilities in Robotic Manipulators and Evaluation of Their Impact on Motion Performance

  Master-uppsats, KTH/Maskinkonstruktion (Inst.); KTH/Maskinkonstruktion (Inst.)

  Författare :Patrik Levin; Daniel Mofors; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : In order to achieve the best robot performance, the exibilities in the mechanical structures of a robot manipulator needs to be modelled and compensated for, when designing a controller. By examining how each flexible component contribute to the overall dynamic performance, the robot's mechanical design can be altered to optimised performance and minimise cost. LÄS MER

 4. 4. The Future Societies of Ira Levin and William Gibson

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humanioraHögskolan i Gävle

  Författare :Daniel Forsberg; [2010]
  Nyckelord :Utopia; Dystopia; Cyberpunk; Society; Narration; Post Modern;

  Sammanfattning : The meaning of this essay is to look at how the narrative strategies, description of character and society differ between the two novels "This Perfect Day" and "Neuromancer". By looking at the different narrative techniques used by the authors and the results we can see why some of these strategies work very well in one novel but would not suit the other because of the contrasts in style it would produce. LÄS MER

 5. 5. Bloggar som opinionsbildare - eller bloggande spindoctors : en studie av Sveriges mest betydelsfulla bloggare

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Daniel Levin; [2006]
  Nyckelord :bloggar; opinionsbildning; public relations; politisk kommunikation; Press and communication sciences; Journalistik; media; kommunikation; Social Sciences;

  Sammanfattning : Bloggar kan avgöra valet 2006, kunde man läsa på DN:s kultursidor. Bloggar har fått sitt definitiva genombrott i Sverige och förespråkarna talar om en demokratisering av medierna. LÄS MER