Sökning: "Daniel Lindmark"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Daniel Lindmark.

 1. 1. Simulation based exploration of a loading strategy for a LHD-vehicle

  Master-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för fysik

  Författare :Daniel Lindmark; [2016]
  Nyckelord :DEM NDEM surrogate models loading strategy granular material Pareto;

  Sammanfattning : Optimizing the loading process of a front loader vehicle is a challenging task. The design space is large and depends on the design of the vehicle, the strategy of the loading process, the nature of the material to load etcetera. LÄS MER

 2. 2. Analys av Kv. Släggan med gestaltningsförslag : Innehållande konstruktionslösningar, energiberäkningar, volymstudier och förbättringsåtgärder

  M1-uppsats, KTH/Byggteknik och design; KTH/Byggteknik och design

  Författare :Jakob Lindmark; Daniel Medlöv; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Delaktighet och samstämmighet

  C-uppsats,

  Författare :Jens Paulsson; Daniel Lindmark; [2010]
  Nyckelord :Särskola; kvalitet; kunskap; delaktighet; samstämm;

  Sammanfattning : Sammanfattning: Detta arbete ämnar behandla frågan om vad kvalitet egentligen äroch med hjälp av ett systemteoretiskt synsätt försöka se hur väl enskola i en av Göteborgs centrala stadsdelar genomför sittutbildningsuppdrag. Undersökningen har huvudsakligen bestått avtvå delar: en dokumentationsanalys, där vi granskat destyrdokument som på nationell nivå ligger till grund för skolansverksamhet och sedan jämfört dessa med de dokument som skolansjälv upprättat i enlighet med tidigare nämnda styrdokument. LÄS MER