Sökning: "Daniel Lindström"

Visar resultat 1 - 5 av 16 uppsatser innehållade orden Daniel Lindström.

 1. 1. Lågfrekvent eller högfrekvent ljuddesign i skräckspel?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi; Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Daniel Lindström Ortiz; Kristian Johansson; [2020]
  Nyckelord :Skräck; frekvensomfång; spel; film; ljud och musik;

  Sammanfattning : Denna studie har undersökt hur lågfrekvent och högfrekvent skräck ljuddesign upplevs i ett neutralt grafiskt spel. Studien har undersökt vilken ljuddesign anses som mest skrämmande för att kunna underlätta eller vidareutveckla i hur man ljudlägger skräckspel. LÄS MER

 2. 2. Avknoppningar i Sverige - Annonseringseffekt på den svenska marknaden

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Felix Lindström; Daniel Sandersson; [2018]
  Nyckelord :Avknoppning; Avvikelseavkastning; Annonsering; Eventstudie; Industriellt fokus; Informationsasymmetri;

  Sammanfattning : Vi studerar effekter på avkastning som uppkommer i samband med att ett bolag på den svenska marknaden annonserar om att genomföra en avknoppning. För att testa detta genomför vi en eventstudie och multipel regression. LÄS MER

 3. 3. Automated Learning and Decision : Making of a Smart Home System

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS); KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Daniel Karlsson; Alex Lindström; [2018]
  Nyckelord :Smart homes; Wireless communication; Artificial Intelligence; Machine Learning; Random Forest; Automation; Intelligent systems; Data collection; Smarta hem; Artificiell intelligens; Trådlös kommunikation; Smarta enheter; Maskininlärning; Random Forest model; Intelligenta system; Datainsamling;

  Sammanfattning : Smart homes are custom-fitted systems for users to manage their home environments. Smart homes consist of devices which has the possibility to communicate between each other. In a smart home system, the communication is used by a central control unit to manage the environment and the devices in it. LÄS MER

 4. 4. Mobbning och frihet : En kvantitativ studie om inre Locus of controls påverkan på högstadieelevers behov av att mobba

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande; Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande

  Författare :Daniel Hansen; Felicia Lindström Svanholm; [2018]
  Nyckelord :Bullying; Sex; Freedom; Locus of control; Mobbning; Kön; Frihet; Locus of control;

  Sammanfattning : Mobbning har varit ett problem i skolor under en lång tid och det är något som är ett problem runt om i svenska skolor än idag. Kommunala skolor bygger mycket på planering och struktur, och efter ett uttalande från en amerikansk journalist som menade att man genom att öka elevers frihet och självstyre, skulle kunna påverka deras behov av att ta sig mer frihet genom att mobba andra. LÄS MER

 5. 5. Impact analysis of characteristics in product development : Change in product property with respect to component generations

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för matematik och matematisk statistik; Umeå universitet/Institutionen för matematik och matematisk statistik

  Författare :Frej Lindström; Daniel Andersson; [2017]
  Nyckelord :Statistics; big data;

  Sammanfattning : Scania has developed a unique modular product system which is an important successfactor, creating exibility and lies at the heart of their business model. R&Duse product and vehicle product properties to describe the product key factors. LÄS MER