Sökning: "Daniel Loman"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Daniel Loman.

  1. 1. 1:1 – En dator per elev och lärare : Om pedagogiska synsätt inom 1:1-verksamhet

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärande och samhälle

    Författare :Niklas Loman; Daniel Svensson; [2011]
    Nyckelord :1-1; 1:1; Datorn i skolan; En dator per elev; En-till-en; IKT; IT; Pedagogiska synsätt;

    Sammanfattning : För att möta den så kallade digitala generationen och höja elevers motivation och måluppfyllelse satsar fler och fler skolor på 1:1. Det innebär att varje elev och lärare får tillgång till varsin bärbar dator. LÄS MER