Sökning: "Daniel Magnusson"

Visar resultat 1 - 5 av 25 uppsatser innehållade orden Daniel Magnusson.

 1. 1. Tredimensionell händelse- och kartvisualisering

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Maya Henriksson Björklund; Filip Josefsson; Daniel Kouznetsov; Tony Lindbom; Simon Magnusson; Viktor Norgren; Gustav Peterberg; Anna Zhao; [2022]
  Nyckelord :Datavetenskap; Programvaruteknik; Programvaruutveckling;

  Sammanfattning : Följande rapport beskriver implementationen av projektet Smart City, ett system som visuellt representerar händelser i realtid i Linköping. Dessa händelser hämtades från öppna datakällor som exempelvis Polisen och SMHI. Händelserna representerades på en tredimensionell karta över staden. LÄS MER

 2. 2. The application of low-cost sensors in estimates of greenhouse gases : A field study at a wastewater treatment plant

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Filosofiska fakulteten; Linköpings universitet/Tema Miljöförändring

  Författare :Daniel Montecinos; Saga Magnusson; [2022]
  Nyckelord :Methane; Carbon dioxide; wastewater treatment; Low-cost sensor network; Measurement; Environmental monitoring;

  Sammanfattning : Anthropogenic activity has caused increased concentrations of greenhouse gases (GHGs) in the atmosphere which has resulted in global warming gaining momentum. GHG emission estimates up to date are insufficient and in order to mitigate GHG emissions of anthropogenic origin fluxes of GHGs need to be mapped. LÄS MER

 3. 3. Problem med determinism och fri vilja hos Augustinus och Daniel C. Dennett

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Teologiska institutionen

  Författare :Maja Emilia Magnusson; [2022]
  Nyckelord :Determinism; free will; Augustinus; Daniel C. Dennett; determinism; fri vilja; Augustinus; Daniel C. Dennett; ondska; åsikter;

  Sammanfattning : The aim of this essay is to identify common problems associated with free will and determinism in two authors, originating from different social contexts. As well as different time perspectives. The authors and books chosen for this purpose is Brainstorms written by Daniel C. Dennett, and  The Free Choice of the Will by Augustine of Hippo. LÄS MER

 4. 4. Does Length Matter?: An exploratory study on the current state of producers in Short Food Supply Chains

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/IHH, Företagsekonomi; Jönköping University/IHH, Företagsekonomi; Jönköping University/IHH, Företagsekonomi

  Författare :Victor Magnusson; Daniel Petri Cortés; Simon Wernerhag; [2020]
  Nyckelord :Short Food Supply Chains; Food Supply Chains; Sustainable Development; Alternative Food Systems; Socio-environmental Responsibility;

  Sammanfattning : Background: The relevance of the food system for economic, environmental and social well-being is vital to consider. However, there is a lack of research covering issues and performance assessments of the supply chains in the food industry. LÄS MER

 5. 5. Årstidsbunden depression och underprissättning vid börsintroduktioner : En studie på den svenska marknaden

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Simon Magnusson; Daniel Renhage; [2020]
  Nyckelord :SAD; Seasonal affective disorder; IPO; Initial public offering; Årstidsbunden depression; börsintroduktion; underprissättning;

  Sammanfattning : Tidigare studier visar på ett samband mellan årstidsbunden depression och underprissättning vid börsintroduktioner på den amerikanska marknaden. Studien undersöker detta samband på börsintroduktioner genomförda i Sverige, där prevalensen av årstidsbunden depression är hög. LÄS MER