Sökning: "Daniel Mattsson"

Visar resultat 1 - 5 av 18 uppsatser innehållade orden Daniel Mattsson.

 1. 1. Förändringar med ett nytt liv : Patienters upplevelser av att följa vätskerestriktioner vid njursvikt

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Ida Mattsson; Daniel Savander; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund: Att leva med vätskerestriktion vid njursvikt innebär stora utmaningar för patienter. Anhöriga och sjuksköterskor upplever att patienter har svårt att följa restriktionerna på grund av exempelvis en negativ inställning och en svårighet att hantera olika känslor som kan uppkomma. LÄS MER

 2. 2. Excess elasticity in the financial system? A study of how macroeconomic variables affect stock prices

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Jens Mattsson; Daniel Bell; [2019]
  Nyckelord :Stock prices; Macroeconomic variables; Excess elasticity; Bretton Woods; Finan- cial liberalization; Business and Economics;

  Sammanfattning : Asset prices have had larger and more rapid increases since 1980 when compared to the post-war period, especially compared to the Bretton Woods period. In this thesis we test whether the excess elasticity view provides a plausible explanation for this change. LÄS MER

 3. 3. Effektivare energianvändning hos SIA Glass AB

  M1-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Niclas Mattsson; Daniel Kullgren; [2017]
  Nyckelord :energiteknik energieffektivisering lågtempererad spillvärme;

  Sammanfattning : The purpose of this thesis is to increase the energy efficiency of SIA Glass AB’s facility, investigate the possibilities of utilization of the facilities low-temperature waste heat and the possibilities to reach their ambition of becoming self-sufficient on renewable energy. Prior to the investigation of potential measures, an energy audit was made in the facility, where SS-EN 16247–1:2012 has been used as a basis. LÄS MER

 4. 4. "Vi vill ju bara kunna rädda liv" : En studie kring manliga brandmäns attityder till kvinnliga kollegor

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Martina Mattsson; Maria Rudolfsson; [2016]
  Nyckelord :attityder; räddningstjänst; operativ utryckningsstyrka; kön; relationer; arbetsmiljö; arbetsuppgifter;

  Sammanfattning : Syftet med vår uppsats är att genom kvalitativa intervjuer studera hur de som arbetar som utryckningspersonal inom Räddningstjänsten ställer sig till att få in kvinnor i sina arbetsgrupper. Brandmän inom den kommunala Räddningstjänsten i Västra Götaland upplever att en jämnare könsfördelning skulle kunna påverka den dagliga arbetssituationen gällande arbetsmiljö, arbetsuppgifter och relationer. LÄS MER

 5. 5. Jag vill ha snälla barn! sa Pappa Åberg

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Viktor Mattsson; Elsa Ralfsson; [2015]
  Nyckelord :Barngestalt; Barnsyn; Bild- och Textinteraktion; Självet; Det kompetenta barnet;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka hur barnsynen gestaltas i de mest, enligt biblioteken i en mellanstor kommun i Södra Sverige, populära bilderböckerna år 2000 och 2014. Det är en kvalitativ studie och vi har tolkat empirin med teorin om det kompetenta barnet som perspektiv då det är en teori som utgör en viktig del i förskolans Läroplan (1998 rev 2010). LÄS MER