Sökning: "Daniel Max"

Visar resultat 1 - 5 av 26 uppsatser innehållade orden Daniel Max.

 1. 1. Vad en organisation behöver förstå för att tillämpa Design Sprint i förändring av produkter

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för informationsteknologi; Högskolan i Halmstad/Akademin för informationsteknologi

  Författare :Max Angenuis; Daniel Harrysson; [2020]
  Nyckelord :Change in organization; Design methodology; Design Thinking; Design Sprint; Design Management; Förändring i organisation; Designmetodik; Design Thinking; Design Sprint; Design Management;

  Sammanfattning : Organisationer genomgår ständigt förändring för att utveckla nya produkter och för att förbli relevanta på marknaden. Ett tillvägagångssätt som organisationer kan tillämpa för att genomföra förändringar av produkter är metoder inom Design Thinking. LÄS MER

 2. 2. En studie av ändamålsenlighet vid e-handel för lokalhyrning

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap

  Författare :William Bergekrans; Erik Edeskog; Ola Friberg; Daniel Gibbs; Peri Hirori; Emma Johansson; Max Klasson; Carl Rehme; [2020]
  Nyckelord :Ändamålsenlighet; användbarhet; e-handel; webbapplikation; sökfunktionalitet;

  Sammanfattning : När stora köpbeslut ska tas online är det viktigt att kunden presenteras med resultat som matchar kundens mål. Hur bra en webbapplikation är på att göra detta kallas ändamålsenlighet. Denna rapport ämnar att utforska hur en webbapplikation kan utformas med fokus på ändamålsenlighet för att tillfredsställa kundbehov. LÄS MER

 3. 3. Vad karaktäriserar ett målföretag inom den högteknologiska industrin i USA?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Simon Lundmark; Max Rosengren; Daniel Ögren; [2020]
  Nyckelord :Business and Economics;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Using Search to Improve Visual Understanding and Appreciation of Process Model Diagrams

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Daniel Vandolph; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This thesis focuses on comparing four different layouts of the same process model diagram in terms of user understanding and appreciation. When the model diagram is aligned around the shortest path from start to goal, it represents the version of a process where everything goes as planned. LÄS MER

 5. 5. Revisionens påverkan på låneräntan : En datastudie inom kontantintensiva och mindre kontantintensiva branscher

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Företagsekonomi; Högskolan Dalarna/Företagsekonomi; Högskolan Dalarna/Företagsekonomi

  Författare :Anton Hasselberg; Max Håkansson; Daniel Leksell; [2020]
  Nyckelord :Auditing; Auditing obligation; Auditing; B2B industry; Cash intensive industry; Creditor Industry; Information asymmetry; Interest; Loan interest; Small business; B2B-bransch; Bransch; Informationsasymmetri; Kontantintensiv bransch; Kreditgivare; Låneränta; Revision; Revisionsplikt; Revisor; Ränta; Småföretag;

  Sammanfattning : Bakgrund: Revisionsplikten infördes i Sverige 1983 där ett av argumenten var att bidra till ökad insyn i företagen. År 2010 avskaffades denna revisionsplikt för småföretag. En övergripande anledning till att småföretagen valde att avstå en revisor, var den kostnadsbesparingen på 10 000 kr per år. LÄS MER