Sökning: "Daniel Max"

Visar resultat 1 - 5 av 20 uppsatser innehållade orden Daniel Max.

 1. 1. Kapitalbudgetering - En kvantitativ undersökning på svenska SMEs

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Daniel Olofsson; Max Mathisson; [2019]
  Nyckelord :Kapitalbudgetering; Capital budgeting; SME; Corporate finance;

  Sammanfattning : Denna studie bidrar med kunskap kring kapitalbudgetering i SMEs och de faktorer som styr denna. Tidigare studier har funnit att faktorer som exempelvis storlek, utbildningsbakgrund, utbildningsnivå och bransch haft en inverkan på kapitalbudgetering. LÄS MER

 2. 2. The Moat of Finance : Does Complexity Reward the Private Investor?

  Kandidat-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande; KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Johan Svanberg; Daniel Max; [2019]
  Nyckelord :Price to Earning; Price to Book; Dividend Yield; Multi-ratio Strategies; Efficient Market Hypothesis; Modern Portfolio Theory; Excess Returns; Alpha and Stockholm Stock Market.;

  Sammanfattning : This paper evaluates the ability of single and multi-ratio investment strategies, such as P/E, P/B, Magic Formula and Piotroski F-score, to generate excess returns and positive alpha values on the Stockholm Stock Market. Performances of the strategies tested are compared to the Stockholm Stock Market as a whole, also known as the index “OMXSPI”. LÄS MER

 3. 3. Skiljelinjen - En studie av medarbetares reaktioner på SwedSecs licensieringstest

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Daniel Fagerström; Max Schueler; [2019]
  Nyckelord :Reaktioner; testning; identitet; social identitet; identitetshot; SwedSec;

  Sammanfattning : Kunskapstester inom arbetslivet är vanligt förekommande. Tidigare forskning kring reaktioner på testning kopplad till arbetsplatsen fokuserar på arbetssökande. Sådan forskning tar inte hänsyn till kontexten att redan anställda medarbetare hunnit identifiera sig med arbetsplatsen. LÄS MER

 4. 4. "Tillsammans gör vi världen lite godare" : En retorisk analys av hur tre hamburgerkedjor förmedlar hållbarhet på Instagram

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande; Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande

  Författare :Alexander Hartelius; Daniel Stjärna; [2018]
  Nyckelord :Ekologisk modernisering; retorik; visuell retorik; semiotik; metafor; metonymi; Instagram; sociala medier; greenwashing; hållbarhet; millennials; generation Y; snabbmat; fast food; Sverige; hamburgerkedjor; Mcdonald´s; Burger King; Max;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. From Colonialism to Fairtrade : Power Struggles Between Indonesia and the Netherlands Through the Perspective of Coffee

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Arkeologi

  Författare :Daniël ten Brink; [2017]
  Nyckelord :Coffee; Indonesia; Netherlands; Colonialism; Power; Fairtrade; Alternative Trade;

  Sammanfattning : Since coffee was first introduced to Indonesia by Dutch merchants in the late seventeenth century, power relationships have shifted as a result of coffee trade between Indonesia and the Netherlands. In this thesis I analyse changes and recurrent themes in the struggles around coffee, structured around three main narratives spanning over 300 years: colonialism, Indonesian independence, and Fairtrade. LÄS MER