Sökning: "Daniel Medlöv"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Daniel Medlöv.

 1. 1. Incorporation of Alternative income Streams Into the Lessor’s Business Model and it’s Effects on a Building Asset Value : A Case Study on Stockholm’s Private Rental Sector

  Master-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Daniel Medlöv; José Maria Robles; [2021]
  Nyckelord :Digitalization; Digital platforms; Sharing economy; Value creation; Operational efficiency; User-centeredness; Service brokerage; Serviceoriented mindset; Enterprise; Digitalisering; Digitala plattformar; Delningsekonomi; Värdeskapande; Operativ Effektivitet; Användarcentrerad; Tjänstefördelning; Serviceinriktad-tänkesätt; Företag;

  Sammanfattning : Digital platforms and tools have already taken over a large part of human daily lives and with the latest pandemic of COVID-19 it is clear how these technological trends have just increased, in both intensity and complexity, across most of the different aspects that comprehend our everyday activities. For instance, people are staying more at home and people now socialize, consume and work with help of different digital tools, which in other words means that the homes’ original role is changing to a more multifaceted and integral function. LÄS MER

 2. 2. Analys av Kv. Släggan med gestaltningsförslag : Innehållande konstruktionslösningar, energiberäkningar, volymstudier och förbättringsåtgärder

  M1-uppsats, KTH/Byggteknik och design; KTH/Byggteknik och design

  Författare :Jakob Lindmark; Daniel Medlöv; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER