Sökning: "Daniel Nord"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden Daniel Nord.

 1. 1. Användning av åtelkameror för att uppskatta antalet sälar i fjordarna innanför Orust : en metodutvärdering

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. Of Aquatic Resources

  Författare :Daniel Carlsson; [2019]
  Nyckelord :knubbsäl; Phoca Vitulina; 8-fjordar; EBFM; åtelkamera; time-lapse;

  Sammanfattning : I slutet av 1980-talet blev många fiskbestånd på svenska västkusten överfiskade vilket bl.a. resulterade i en minskning av kustnära bestånd av olika torskfiskarter. LÄS MER

 2. 2. Motivation och Agila aktiviteter : En fallstudie om hur agila aktiviteter motiverar deltagare i ett utvecklarteam på Tradera

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Hjalmar Nord Olsson; Daniel Wiskman; [2016]
  Nyckelord :Motivation; Job Characteristics Model; Scrum; Agile activities; Tradera; Motivation; Job Characteristics Model; Scrum; Agila aktiviteter; Tradera;

  Sammanfattning : Studiens syfte har varit att undersöka hur agila aktiviteter kan bidra till att motivera deltagare i ett agilt utvecklarteam. För att besvara studiens syfte genomfördes en fallstudie under nio veckor där ett utvecklarteam på företaget Tradera observerades. LÄS MER

 3. 3. Utveckling och implementering av metoder för enkel styrning och återstart av automatiserade produktionssystem

  Kandidat-uppsats, Chalmers tekniska högskola/Institutionen för signaler och system

  Författare :Niklas Borg; Wolgan Dovland Herrera; Daniel Nord; Niklas Skog Lidander; [2014]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Basel III och dess påverkan på lönsamheten i bankbranschen

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Daniel Olsson; Marcus Nord; [2012-07-02]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund: Som samhällsviktiga instanser har bankerna klarat sig ifrån konkurs vid finansiella kriser, staten och medborgare har fått säkerställa lån när kapitalet tagit slut. Just nu sitter G20 länderna i förhandlingar om nya krav på högre och bättre kapitalbas för bankerna. LÄS MER

 5. 5. Analys av det nordiska kraftnätets påverkan på det svenska elspotpriset.

  Kandidat-uppsats, KTH/Matematik (Inst.); KTH/Matematik (Inst.)

  Författare :Daniel Boros; Viktor Joelsson; [2012]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : During the last few years, there has been a lot of debate regarding the price ofelectricity on the Swedish market. According to a recent survey from Sifo, anon-bias governmental institute for consumer research and testing, the priceof electricity is what worries Swedish households the most. LÄS MER