Sökning: "Daniel Nordqvist"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade orden Daniel Nordqvist.

 1. 1. Design and manufacturing of SLM printed tooling for plastic injection molding

  Master-uppsats, Jönköping University/Tekniska Högskolan

  Författare :Huang Ting; Nordqvist Daniel; [2021]
  Nyckelord :Additive manufacturing; SLM method; Solidworks; Moldflow; conformal waterway;

  Sammanfattning : The thesis work is to show that the use of SLM (Additive Manufacturing) compared with the traditional process to make injection molds will have advantages in design, especially in waterways.  This thesis work gives seven different versions of design applied to the SLM method to analyze and compare them in Solidworks® and Moldflow® to figure out what design is suitable for the SLM method. LÄS MER

 2. 2. Mät- och provbänk för axelmedbringare : Konceptstudie för en ny arbetsstation

  M1-uppsats, Högskolan i Jönköping/JTH, Industriell produktutveckling, produktion och design

  Författare :Daniel Nordqvist; [2018]
  Nyckelord :bänk; axelmedbringare;

  Sammanfattning : Detta examensarbete har sammanställts av en student från Jönköpings Tekniska Högskola. Arbetet gjordes på Spicer Nordiska Kardan AB där det gick ut på att ta fram en ny arbetsbänk. Syftet var att förbättra hantering av axelmedbringare för provning och mätning. LÄS MER

 3. 3. Uppgradering av kretsscheman i en HVDC-station

  M1-uppsats, Högskolan Väst/Avdelningen för data-, elektro- och lantmäteriteknik; Högskolan Väst/Avdelningen för data-, elektro- och lantmäteriteknik

  Författare :Daniel Lundstedt; Henrik Nordqvist; [2016]
  Nyckelord :upgrading; circuit diagrams; dirext current; HVDC; LCC; VSC; uppgradering; kretsscheman; likström; HVDC; LCC; VSC;

  Sammanfattning : Detta examensarbete är gjort på uppdrag av ABB i Ludvika. ABB har fått en beställning på en uppgradering av en högspänd likströmstation, på engelska High Voltage Direct Current (HVDC). Det finns huvudsakligen två olika tekniker gällande HVDC. Det är HVDC med Line Commutated Converters (LCC) och HVDC med Voltage Source Converters (VSC). LÄS MER

 4. 4. Arbeta utan betalning? : En studie om hur motivation förändras över tid hos ideellt arbetande

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för socialt arbete och psykologi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för socialt arbete och psykologi

  Författare :Henrik Jansson; Daniel Nordqvist; [2016]
  Nyckelord :volunteer; volunteering; motivation; self-determination theory; basic need satisfaction at work scale; volontär; ideellt arbete; motivation; självbestämmande teori; basic need satisfaction at work scale;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var dels att undersöka vad som motiverar människor att arbeta ideellt enligt självbestämmande teorin och i allmänhet genom en öppen fråga, samt om antalet år inom organisationen påverkade motivationsfaktorerna. Utifrån självbestämmande teorin undersöktes hur det tre motivationsbehoven autonomi, kompetens och samhörighet förändrades över tid hos volontärarbetarna. LÄS MER

 5. 5. Giving CSR a run for its money

  C-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för finansiell ekonomi

  Författare :Sean Nordqvist; Daniel Raber; [2016]
  Nyckelord :Corporate Social Responsibility; Corporate Financial Performance; Endogeneity; Convergent Validity; Legitimacy Theory;

  Sammanfattning : This paper studies the link between Corporate Social Performance (CSP) and Corporate Financial Performance (CFP). We find no indication of an existing relationship between CSP and accounting/market-based CFP when using an aggregated CSP score, in support of neutrality theory. LÄS MER