Sökning: "Daniel Nylund"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Daniel Nylund.

 1. 1. “Hållbara fonder” En intervjustudie med banker om deras integration av hållbarhet i fondförvaltningen

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Lisa Forslund; Daniel Nylund; [2020-01-31]
  Nyckelord :Ansvarsfulla investeringar; hållbara fonder; legitimitetsteori; bankväsendet; aktieägarteori; intressentteori; SRI; ESG.;

  Sammanfattning : Den allt mer omdebatterade klimatfrågan har lett till att allmänhetens intresse för hållbarhethar ökat. Investerarnas önskan om hållbara alternativ ökar, vilket tvingar bankerna och derasfonder att förändras. LÄS MER

 2. 2. Statlig kreditgaranti som styrmedel för energieffektivisering av flerbostadshus

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM); KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Daniel Nylund; Lovisa Rendert; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The purpose of this paper was to investigate the possibilities of introducing a state credit guarantee for energy efficiency of apartment buildings. Heating and hot water in apartment buildings account for about 8% of Sweden's total energy use and many of the buildings have potential to greatly reduce its energy use. LÄS MER

 3. 3. Equity valuation and the incorporation of investment risk: insights from sell-side analysts

  D-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för redovisning och finansiering

  Författare :Tobias Bengtsson; Daniel Nylund; [2018]
  Nyckelord :Investment risk; Sell-side equity analysts; Equity Valuation; Analyst behavior;

  Sammanfattning : This thesis explores how sell-side equity analysts incorporate investment risk into their valuations and analyses of common stocks. Interviews have been conducted with 20 Swedish analysts from 13 different institutions with the intention of gaining a deeper understanding of their behavior and thought processes. LÄS MER

 4. 4. Aktieanalytikers förhållningssätt till redovisad goodwill - En kvalitativ studie om vilket informationsvärde redovisad goodwill har för svenska aktieanalytiker

  C-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för redovisning och finansiering

  Författare :Daniel Nylund; Tobias Bengtsson; [2016]
  Nyckelord :Goodwill; equity analysts behaviour; IFRS 3; IAS 36;

  Sammanfattning : We have interviewed 10 Swedish equity analysts with the intention of learning more about how they use accounting information with regards to goodwill when they make company valuations. Our results show that some equity analysts find accounting goodwill informative, but that the perception of goodwill impairments varies between analysts and depends on the circumstances of the impairment. LÄS MER