Sökning: "Daniel Olsson"

Visar resultat 1 - 5 av 95 uppsatser innehållade orden Daniel Olsson.

 1. 1. Financial Justifications for the Software-as-a-Service Business Model Trend Based on Financial Differences between Companies in the Software-as-a-Service and Pharmaceutical Industry

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Johannes Lindvall; Daniel Olsson; [2021-02-24]
  Nyckelord :Software-as-a-Service; Pharmaceutical; Financial differences;

  Sammanfattning : The Software-as-a-Service (SaaS) business model is a new type of business model that hasgained great attention from both researchers and practitioners. The rapid growth has resultedin a more and more refined business model and is described as the future of software. Thus, itis not unexpected that the model is frequently used for many start-ups. LÄS MER

 2. 2. Physically-Based Animation of Fire for Android

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för data- och informationsteknik

  Författare :FREDRIK ALBERS; KARL ANDERSSON; ANTON FORSBERG; LOVISA GRAHN; DANIEL OLSSON; AXEL SVENSSON; [2020-10-29]
  Nyckelord :Fire simulation; Fire simulation Android; Fluid dynamics Android; Wavelet Turbulence; Simulation GPU; Fire simulation 3D;

  Sammanfattning : Animation of fire and fluids has been around for at least 20 years in the field of computer graphics. Theseanimations have over the years progressed into real-time simulations running on the GPU and further refined,thanks to modifications such as vorticity and wavelet turbulence, adding higher visual detail. LÄS MER

 3. 3. Sosaku hanga på Östasiatiska museet idag och imorgon

  L3-uppsats, Södertörns högskola/Konstvetenskap

  Författare :Daniel Olsson; [2020]
  Nyckelord :träsnitt; Japan; museisamling;

  Sammanfattning : Den japanska träsnittsrörelsen sosaku hanga utgör ett betydande men föga uppmärksammat konsthistoriskt kapitel. Under dess aktiva år från 1900-talets början fram till 1960-talet, introducerade den radikala förändringar hos Japans träsnittspraktik, samt kom att ur flera aspekter exemplifiera världshistorisk växelverkan. LÄS MER

 4. 4. Betydelsen av navigerbarhet och design vid utvecklingen av en webbutik för försäljning av universitetsmärkta produkter

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Sindre Jonsson Wold; Joakim Eng Engmark; Hashem Hammoush; Oscar Olsson; Ebba Rosander; Haore Ahmadi; Erik Lundin; Daniel Bissessar; [2020]
  Nyckelord :navigerbarhet; design; webbutik; användbarhet;

  Sammanfattning : Studies show that web shops with a good design and easy-to-navigate structure positively affect the usability. To test this claim, LiU-store's current web shop was developed according to design and navigation principles and according to the wishes of the customer group. LÄS MER

 5. 5. Techniques for Selecting Spatially Variable Video Encoder Quantization for Remote Operation

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Medie- och InformationsteknikLinköpings universitet/Tekniska högskolan

  Författare :Daniel Olsson; [2020]
  Nyckelord :Teleoperations; ROI; RONI;

  Sammanfattning : In this thesis project, it is analyzed if compressing a video stream differently, depending on the importance of certain features would decrease the data that need to be sent, without decreasing the information perceived by the operator in teleoperations. This is done by using both a static and dynamic selection of features that gets more or less compressed depending on how important they are to the operator. LÄS MER