Sökning: "Daniel Olsson"

Visar resultat 1 - 5 av 100 uppsatser innehållade orden Daniel Olsson.

 1. 1. Financial Justifications for the Software-as-a-Service Business Model Trend Based on Financial Differences between Companies in the Software-as-a-Service and Pharmaceutical Industry

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Johannes Lindvall; Daniel Olsson; [2021-02-24]
  Nyckelord :Software-as-a-Service; Pharmaceutical; Financial differences;

  Sammanfattning : The Software-as-a-Service (SaaS) business model is a new type of business model that hasgained great attention from both researchers and practitioners. The rapid growth has resultedin a more and more refined business model and is described as the future of software. Thus, itis not unexpected that the model is frequently used for many start-ups. LÄS MER

 2. 2. Explicit Writing Instruction : A Genre-based Analysis for Developing Scaffolding for Diploma Project Writing

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Institutionen för kultur, språk och medier (KSM)

  Författare :Daniel Olsson; Alice Vahlén; [2021]
  Nyckelord :academic writing; CARS model; degree project; diploma project; explicit writing instruction; L2 writing instruction; EFL writing instruction; John Swales;

  Sammanfattning : With an increase of Swedish upper-secondary students’ motivation to enrol in university studies (Statistics Sweden, 2020a, 2020b), teachers must ensure that learners are adequately equipped to meet the expectations of higher education. However, in a national report, Skolinspektionen (2015) states many students fail to meet the standards of academic writing when undertaking the diploma project. LÄS MER

 3. 3. Personlig träning som hälsofrämjande och vikten av kroppsligt kapital

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen Idrottsvetenskap (IDV)

  Författare :Daniel Olsson; [2021]
  Nyckelord :Bodily capital; body image; health promotion; interviews; personal training.; Intervjuer; hälsofrämjande; kroppsideal; kroppsligt kapital; personlig träning;

  Sammanfattning : Fysisk inaktivitet är ett växande samhällsproblem. Yrket som personlig tränare kan ha en viktig roll i arbetet för att främja hälsa. De arbetar främst på kommersiella gym som har som mål att vara ekonomiskt vinstdrivande. Det kan därför finnas en konflikt mellan att arbeta hälsofrämjande och fokusera på att sälja sina tjänster. LÄS MER

 4. 4. Implementering av hållbarhetsmål : Hinder och möjligheter när mål och ambition ska förverkligas i planeringen

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Tema teknik och social förändring; Linköpings universitet/Tema teknik och social förändring

  Författare :Daniel Olsson; Daniel Bergkvist; [2021]
  Nyckelord :Sustainability goals; Municipal implementation; The urban planning process; Hållbarhetsmål; Kommunal implementering; Stadsbyggnadsprocessen;

  Sammanfattning : Environmental sustainability has in recent years become an increasingly current issue and so also in the urban planning process, which has led to municipalities working on implementing this in their daily work. This study aims to explore how goals for environmental sustainability are taken into consideration in the urban planning process. LÄS MER

 5. 5. Simulera beteende av stridsflygplan med hjälp av AI : Simulating behavior of combat aircraft with AI

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Tekniska fakulteten

  Författare :Daniel Covarrubias Gillin; Gustav Arneving; Joel Alexandersson; Leon Li Persson; Lukas Olsson; Martin Banck; Max Björkander; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : I denna rapport beskrivs ett kandidatarbete som utfördes på beställning av Saab. Det kunden var intresserad av var att simulera beteende av stridsflygplan med hjälp av AI-tekniker. Projektgruppen använde maskininlärningsalgoritmen Q-inlärning för att försöka uppnå detta. LÄS MER